Besindestek.com

Spor yapanlar için supplement denildiği zaman kullanılan ilk ürün şüphesiz whey proteindir. Protein tozlarını incelemek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Karbonidrat tozları kilo ve hacim çalışmaları yapan pek çok sporcu tarafından tercih edilir. Karbonhidrat/Gainer ürünlerini incelemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Yağ yakımına yardımcı olmasıyla bilinen l-carnitine ve cla ürünleri, kardiyo dönemlerinde sporcular tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.