dilophosaur

dilophosaurus er eitt af risaeðlunum sem voru uppi fyrir sirka 193 milljón árum. Þessi risaeðla er talin hafa þá ógn að spýta eitri svo kölluðu cobraeitri og miðaði á augun með eins skonar uggunum sínum og notuðu þá á bráðina sína eða óvini.
hún verður svona þegar hún spýtur svokölluðu cobraeitrinu sem

hún var 7 metra löng , 180 cm há og var með þeim stærri. Hún lifði helst í Bandaríkjunum en lifði líka í fleiri löndum. Hún borðaði ekki rosa stórar risaeðlur vegna þess að hún hafði ekki nógu sterkar tennur en hún borðaði risaeðlur svipaðari stærð og minni.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.