Loading

de Driesprong Nieuwsbrief 4 februari 2019

Lied van de week

Agenda

Oud Papier Pleinvegen

Jarigen

Even voorstellen....

Mirthe Stalknecht

Via deze weg wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Mirthe Stalknecht, ik ben 21 jaar en woon in Wierden. Vanaf de kerstvakantie loop ik mijn LIO-stage in groep 5/6 bij juf Ina. Ik zit in mijn laatste jaar van de studie Universitaire Pabo. Bij deze studie volg ik de Pabo aan Viaa en studeer ik daarnaast Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik heb voor deze studie gekozen omdat ik graag iets wil betekenen in het leven van een kind. Op school vind ik het vooral belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de klas en dat ze met plezier naar school gaan en daar een leuke tijd hebben. Daarnaast vind ik het mooi om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun talenten. De eerste weken zitten er inmiddels op en ik heb het erg naar mijn zin in deze leuke klas!

Voorleesfeest Enter

Vorige week donderdag zijn we met de kleuters naar de bibliotheek in Enter geweest. We werden daar hartelijk ontvangen en mochten in een gezellig ingerichte hoek luisteren naar het verhaal “Een huis voor Harry”. Dit boek werd voorgelezen door burgemeester Robben. Later las een meneer het ook nog voor in het Twents. We kregen een leuke muziekles van Nelleke Roozenbeek. Ook de clown was er om alle kinderen een plaatje van Harry op de arm te stempelen. Het voorleesfeest werd afgesloten met Ranja en een spekkie. Het was een geweldig leuke morgen voor de kinderen.

Voorleeswedstrijd

Op woensdag 23 januari deed Femke mee aan de voorleeswedstrijd. Ze heeft erg mooi voorgelezen en wist het publiek en de jury mee te nemen in het verhaal. De vrijdag daarna liet ze het ook horen aan de kinderen van school.

Muntjes sparen

U heeft vast al van de kinderen gehoord over de muntjes die op school verdiend kunnen worden. Om positief gedrag van kinderen stimuleren, geven we natuurlijk complimenten. Om dat extra kracht bij te zetten, kunnen de kinderen naast het compliment voor het positieve gedrag, ook een muntje krijgen. Dit muntje mogen ze in de eigen klas in de buis doen. Zodra het 50ste muntje in de buis gaat, krijgt de hele groep een beloning. Dat kan zijn dat de knuffels mee naar school mogen, of even extra buiten spelen. Er zijn wel wat afspraken over de muntjes. De leerkracht beslist of er een muntje gegeven wordt. Dat is niet per se iedere keer dat kinderen positief gedrag laten zien. Het is namelijk niet de bedoeling dat de kinderen zich alleen voor het muntje positief gedragen. Kinderen die er om vragen, krijgen dan ook geen muntje. Behalve dat we hopen dat kinderen eraan herinnerd worden om positief gedrag te laten zien, willen we onszelf als leerkracht ook herinneren aan het geven van complimenten.

Een echte brandweer bij ons op bezoek

Vrijdag 25 januari kwam de brandweer in de klas bij groep 1 tot en met 4. Niet omdat we moesten oefenen voor als er brand is, nee de brandweer kwam iets heel anders doen, namelijk voorlezen! Hij vertelde een verhaal over Fleur die jarig was. Maar mama had de taart laten aanbranden! Gelukkig deed het brandalarm het en wist Fleur wat ze moest doen als deze af ging: samen met papa, mama, haar broer en de hond naar buiten. De brandweer was er snel en het feestje van Fleur kon gelukkig nog wel door gaan. Na het lezen van het verhaal mochten de kinderen nog allemaal vragen stellen en bekeken we het pak van de brandweerman. Het was erg leuk!

De brandweerman leest voor in groep 1/2

Junior Dictee

Ook dit jaar doet groep 7/8 weer mee aan het Junior Dictee. We mogen een leerling uit groep 7 en een leerling uit groep 8 afvaardigen. Met een moeilijk oefendictee (met woorden zoals ideeëloos en klinisch psycholoog) bepaalden we wie de beste spellers van groep 7 en 8 waren. Lisanne en Femke hebben gewonnen, dus zij mogen op woensdagmiddag 6 februari naar het gemeentehuis, om het op te nemen tegen de winnaars van de andere Wierdense scholen. De winnaar mag door naar het Overijsselse Junior Dictee.

Zwemdiploma

Op deze foto ziet u een trotse Eline Broeze. Zij heeft zojuist diploma C gehaald. Een fantastische prestatie. Gefeliciteerd Eline!

Eline Broeze heeft diploma C

Nieuwe toetsen technisch lezen

Dit schooljaar gebruiken we de nieuwe CITO-toetsen voor technisch lezen. Het betreft hier de DMT (woordjes lezen) en de AVI (teksten/verhaaltjes). Van andere scholen die de toets vorig jaar hebben geïntroduceerd hadden we al gehoord dat er bij de nieuwe toetsen wat zwaardere normen gehanteerd worden dan bij de vorige versie. Inmiddels hebben wij dat ook zelf ervaren. Het zou de indruk kunnen wekken dat uw kind minder vooruitgang heeft geboekt dan gewenst terwijl dat in werkelijkheid misschien niet zo is. Als u hierover vragen hebt kunt u die in de aanstaande oudergesprekken natuurlijk stellen aan de leerkracht van uw kind. Daarnaast willen we u nadrukkelijk vragen met uw kind te blijven lezen om het leesniveau op peil te houden. We zien bij een aantal kinderen die eerder extra begeleiding kregen en op een acceptabel leesniveau waren uitgekomen, na de beëindiging van de extra begeleiding, weer een daling van het leesniveau. Dat vinden we erg jammer! Daarnaast is en blijft zelf lezen maar ook voorlezen belangrijk voor de groei van de woordenschat. En die woordenschat blijkt weer heel belangrijk te zijn voor het kunnen begrijpen van de teksten die je leest of hoort. Dus zeker de moeite waard om te blijven lezen samen met de kinderen!

Scoor een boek

In Nijverdal en Wierden is maandag de aftrap van het project ‘Scoor een boek’ waarbij bibliotheken, gemeenten en voetbalclub Heracles Almelo samenwerken om lezen te bevorderen. De aftrap voor dit project is voor onze school aanstaande dinsdag. Leerlingen van diverse basisscholen gaan net als wij de komende tien weken in het kader van Scoor een boek! zoveel mogelijk boeken lezen. Met Scoor een boek! worden leerlingen uit groep 5 en 6 gestimuleerd om met plezier te (blijven) lezen. Het project doorloopt drie fasen: de aftrap, rust en het fluitsignaal. Onze leerlingen worden via videoboodschappen aangemoedigd door Heracles Almelo speler Wout Droste. Na tien weken lezen sluiten we het project sportief af. Daarbij wordt bekendgemaakt hoeveel boeken er zijn gelezen. U wordt als gezin van de deelnemende leerlingen opgeroepen om samen met de leerlingen thuis zoveel mogelijk boeken te gaan ‘scoren’. Net als in de klas wordt u gevraagd bij te houden hoeveel boeken er zijn (voor)gelezen.

Overlijden moeder juf Ina Hopster

Vanmiddag vlak voor het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief ontvingen we het bericht dat de moeder van juf Ina Hopster is overleden. Haar moeder was al een tijdje ziek en ging langzamerhand achteruit. Omdat haar moeder bij haar in woonde had juf Ina sinds enige tijd zorgverlof opgenomen. Na een liefdevolle verzorging is haar moeder thuis rustig en vol vertrouwen op God ingeslapen. We wensen juf Ina en haar familie sterkte en Gods nabijheid toe in deze tijd van rouw en verwerking. Mocht u haar een condoleancekaartje willen sturen, haar adres is: Kloosterdijk 154, 7693 PS Sibculo

Created By
Arjen ten Brinke
Appreciate

Credits:

Gemaakt met foto's van De Driesprong en Bert-Bosch - "bertbosch street scenes little boat" • tigerlily713 - "calendar date time" • Unknown - "Partij Verjaardag Ballonnen · Gratis afbeelding op Pixabay"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.