Loading

STADIUM FAGERHULT lighting Concept

Tillsammans med er och Hestra Inredningar har vi landat i ett konceptförslag som består av:

 • Pendlad strömskena
 • Takkassetter anpassad till strömskenorna
 • Linjär allmänbelysning
 • Spotlights
 • Dekorativ belysning i och utanför provrum

OBS! Då vi inte haft någon inredningsplan att förhålla oss till har vi fått rita mer generellt, men ändå på något vi tror passar konceptet. Ljusberäkningar, förutom mot väggar, visar på armaturer som är riktade rakt ned mot golv. I färdig butik anpassas belysningen till inredningen och riktas därefter.

Vi började med att utgå från en flexibel och montagemässigt enkel lösning. Här är strömskenor överlägset smidigast. I jämna fina rader kan vi montera belysningen. Vi har valt strömskenor för infällt montage. Då denna modell är försedd med 'vingar' i underkant kan takkassetter vila på skenorna. Vi teamade upp med Hestra Inredningar som tog fram takkassetten. Viss anpassning vid rulltrappa samt vid pelare kan förekomma. Konstruktionen bygger på att man tillåter släpp mot väggytor. Flexibiliteten och enkelhet är nyckelord.
3-fasskena
Viktigt att skensättningen är noggrannt utförd.

Takkassett i perforerad aluminium från Hestra Inredningar.

Drottninggatan beräknade vi till 520 paneler.

Tillfört ljus i lokalen i form av spotlights och allmänljus från linjära ledarmaturer, vilket även skapar identitet.

Ljusberäkning med endast allmänbelysning:

Säljande spotbelysning med mycket goda ljusegenskaper. Marathon CRI90, 3000-4000lm, 3000K
Linjär led 2000mm - 4800lm

Ljusberäkning med både allmän- och spotbelysning:

Vi har en mängd dekorativa lösningar för provrumsytor. Som provrumsbelysning föreslår vi t ex 600x600 ledpaneler och ledbelysning bakom speglar. Utanför provrummen föreslår vi en dekorativ pendlad armatur i Stadiums färger efter ert önskemål.

Exempel på armatur som kan specialanpassas för Stadium
 • Fagerhult är en komplett belysningspartner
 • Kunskapsföretag
 • Hög service
 • Ligger i framkant
 • Produkter med hög kvalitet
 • Know-how attityd
 • Ljusservice
 • Ljuskällor

Tack för uppmärksamheten!

Vi hoppas få förtroendet att samarbeta med er från och med idag!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.