STADIUM DROTTNINGGATAN STHLM - FAGERHULT lighting Concept

Tillsammans med er och Hestra Inredningar har vi landat i ett konceptförslag som består av:

  • Pendlad strömskena
  • Takkassetter anpassad till strömskenorna
  • Linjär allmänbelysning
  • Spotlights
  • Dekorativ belysning i och utanför provrum

OBS! Då vi inte haft någon inredningsplan att förhålla oss till har vi fått rita mer generellt, men ändå på något vi tror passar konceptet. Ljusberäkningar, förutom mot väggar, visar på armaturer som är riktade rakt ned mot golv. I färdig butik anpassas belysningen till inredningen och riktas därefter.

Vi började med att utgå från en flexibel och montagemässigt enkel lösning. Här är strömskenor överlägset smidigast. I jämna fina rader kan vi montera belysningen. Vi har valt strömskenor för infällt montage. Då denna modell är försedd med 'vingar' i underkant kan takkassetter vila på skenorna. Vi teamade upp med Hestra Inredningar tog fram takkassetten. Det kommer krävas anpassning vid rulltrappa samt vid pelare. Konstruktionen har ett släpp mot vägg hela vägen runt, både på gatuplan som nedre plan.

Skensättning enligt ovan i hela butiken kostar strax under 300.000:-. Vi har använt ca 1300m skena + skentillbehör och wireupphäng för betongmontage.

Takkassett i perforerad aluminium och ram i plåt från Hestra Inredningar.

Metalltaket, perforerad aluminium med ram i plåt, anpassad till skensystemet kostar ca 200.000:- Beräknat på 520 paneler. Anpassas till pelare och rulltrappshål.

Tillfört linjärt ljus i butiken för identitet och ett viss grundljus. Kostnad 130.000:- Räknat på 62 st armaturer. Armatur Notor 65 i svart utförande, i 2400mm längder, 4000 Kelvinutförande, 5000lm

Ljusberäkning med endast allmänbelysning:

Säljande spotbelysning med mycket goda ljusegenskaper. Lite högre ljusflöde utmed vägg. Kostnad 332.000:-. VI har räknat med 563st spotlights. (590:-/st) Armatur - Zone Evo II 3000-4500lm

Ljusberäkning med både allmän- och spotbelysning:

Vi har en mängd dekorativa lösningar för provrumsytor. Som provrumsbelysning föreslår vi 600x600 paneler och ledbelysning bakom speglar. Utanför provrummen föreslår vi en dekorativ pendlad armatur i Stadiums färger efter ert önskemål.

Exempel på armatur som kan specialanpassas

Summering

Belysningsförslaget kostar ca 860.000:-. För metalltaket från Hestra inredningar tillkommer ca 200.000:-. Totalt ca 1.060.000:-

Tack för uppmärksamheten. Vi hoppas att vårt förslag ser spännande ut. Vi ser gärna ett möte i Norrköping inom kort!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.