Loading

STADIUM FAGERHULT lighting Concept

Tillsammans med Hestra Inredningar har vi landat i ett konceptförslag som består av:

Takkassettlösning utvecklat av Fagerhult som levereras från Hestra. Inkluderar strömskena och upphänge. Hestra ansvarar för montaget av skena, uppsättning av kassetter och anpassningar i de fall det erfordras.

Belysningsprojektering, belysning och riktning av densamma från Fagerhult Retail.

Samarbete och utveckling mellan Fagerhult Retail och Hestra Inredningar.

Rendering av takkassett, allmänbelysning och spotbelysning.
Vi började med att utgå från en flexibel och montagemässigt enkel lösning. Här är strömskenor överlägset smidigast. I jämna fina rader kan vi montera belysningen. Vi har valt strömskenor för infällt montage. Då denna modell är försedd med 'vingar' i underkant kan takkassetter vila på skenorna. Vi teamade upp med Hestra Inredningar som hjälpte oss producera takkassetten. Kassetterna anpassas utmed vägg, pelare och vid eventuella trapphus Flexibiliteten och enkelhet är nyckelord. Butikens tak och belysning kan byggas på rekordtid och sparar pengar enligt våra bedömningar. Ger en belysningsmässigt mycket flexibel butik och ett trevligt visuellt uttryck.
3-fasskena
Viktigt att skensättningen är noggrannt utförd. 1500 mm cc

Takkassett i perforerad aluminium från Hestra Inredningar. Kassetten är 1465x800. Resulterar i en skensättning på 1500mm cc. Perforeringen är uppdaterad för att ge 70% genomsläpp, vilket är något mer än mock-upen i vårt showroom. Det kommer krävas 1000 kassetter för en butik i storleksordningen Drottninggatan Sthlm.

Drottninggatan beräknar vi till 999st kassetter, varav Hestra får anpassa 206st på plats, utmed väggar, trapphus och pelare. Markerat i rött nedan.

Tillfört ljus i lokalen i form av spotlights och allmänljus från linjära ledarmaturer, vilket även skapar identitet. Dessa kan grupperas som idag, eller sättas i ett tydligare mönster.

Kostnaden för belysningen till projektet Drottninggatan är 511.000:-. För att kunna jämföra kostnader mer exakt har vi inventerat Drottninggatan och speglat denna i vårt erbjudande.

Kostnaden för materialet gällande takkassetter och strömskena beräknas till 687.000:-, beräknat på 1000 kassetter á 495:-/st, ca 100 L-vnklar á 120:-/st (12.000:-) samt skena + material för belysningen á 179.000:- Montagetiden och kostnaden för detta är svårare att bedöma.

Men att kassettlösningen kapar byggtid är vi helt säkra på. Samt alla eljobb är klara när väl skenorna är monterade. Vi har bett Sundins El kika på montagetiden för skensättningen vi föreslår i förslaget. VI har uppgifter som säger att 400m2 butik tar ca 1,5 dag att montera. 1200m2 således 4,5 dagar. Montaget av kassetterna och anpassning som krävs utmed vägg och kring pelare är som sagt svårbedömd. När det gäller montage av funktionstak har vi fått fram uppgifter att det tar två personer 10h att montera 400m2. Så en 1200m2 butik på 30h. Vid funktionstak tillkommer sedan montage av strömskenor och övrig belysning.

Riktningsservice vid etablering och Ljusservice i övrigt diskuterar vi gärna separat. Vi har ett duktigt etablerat team tekniker som utför service i butiker dagligen.

Alla priser ex.moms

Säljande spotbelysning med mycket goda ljusegenskaper. Marathon CRI90, 3000-4000lm, 3000K
Linjär ledarmatur för allmänbelysning 2000mm - 4800lm

Vi har en mängd dekorativa lösningar för provrumsytor, som kan beställas i önskad färg. Med på offerten har vi med en liknande cirkulär armatur som används på Drottninggatan.

Vi är bekväma med att jobba med specialönskemål, t ex som nedan pendel i konceptuell färg.

Exempel på armatur som kan specialanpassas för Stadium

Vi gjorde klart första butiken med kassetttaklösningen i Väla i slutet av oktober och resultatet blev riktigt bra.

  • Fagerhult är en komplett belysningspartner som tillsammans med Hestra Inredningar skapar ett mervärde för Stadium.
  • Kunskapsföretag
  • Duktiga på konceptutveckling
  • Hög service
  • Produkter med hög kvalitet
  • Know-how
  • Ljusservice
  • Ljuskällor

Tack för uppmärksamheten!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.