Loading

Hoogvlieger 3 mei 1987

1987 - Wat was Hoogvlieger?

Het begon allemaal met een simpele vraag van de nationale leiding van Scouts, Chiro, KSA-VKLJ: zet jezelf met je groep in de kijker. Laat zien wie/wat jeugdbeweging is. De eerste zondag van mei speelt iedereen samen op straat in hun dorp, gemeente of stad.

Want jeugdbeweging leeft!

Wat en hoe... mochten we zelf verzinnen...

Dus stak de groepsleiding van Scouts (5 groepen), Chiro (2 groepen) en KSA (1 groep) van Mortsel, samen zo'n 1000 leden en leiding, de koppen bij elkaar...

  • ... hoe krijgen we 1000 leden enthousiast om hetzelfde spel te spelen?
  • ... wat kunnen we doen? wat vindt een 6 én 16-jarige leuk?
  • ... waar mogen we dit doen?
... Kunnen we geen spandoek schilderen? vroeg Evert.

Om er een Guinness Record van te kunnen maken, werden er strikte voorwaarden opgelegd:

  • minimum lengte en breedte van het doek,
  • aantal % beschilderde oppervlakte,
  • laten opmeten door beëdigd ambtenaar (en dat op een zondag!)

Om niets aan het toeval over te laten, reden we voor het doek naar Roeselare omdat we er zeker van wilden zijn dat het wel goed kwam. Want wat wisten wij van g/m² en 'perfect om broekzakken van een kostuum' mee te maken? "Dit is mijn zotste bestelling ooit," zei de stoffenfabricant in sappig westvlaams. We kregen een rol mee met een restje stof op van een paar 10-tal meter om de verf te testen. In de koffer paste die rol niet, op de achterbank ging het net. De 5 rollen van 300 m werden (gratis) geleverd als hun vrachtwagen eens in de buurt van Mortsel kwam. Hij zou ons bellen dan.

Om doek, en ook verf, borstels, verfpotjes en schortjes te kunnen kopen werd het doek aangeboden voor sponsoring: 100fr/m. Agfa sponsorde het plastic om onder het doek te leggen zodat niet alle asfalt meegeschilderd werd.

Er werd een lied gemaakt op de melodie van "Top of the world" van de Carpenters. Laat je gaan en zing volle bak mee!

De gemeente maakte straten verkeersvrij en we kregen een podium. We hadden een strikt draaiboek opgemaakt en voor elk probleem dat we konden verzinnen al op voorhand een oplossing bedacht. Pas toen we het doek al aan het uitrollen waren, bleek dat het minste zuchtje wind hele meters doek de lucht injoeg. Help!!! Gelukkig lagen er hopen straatstenen klaar om een voetpad heraan te leggen.

Politiecommissaris Voorspools maakte het proces-verbaal op:
  • 1000 kinderen, jongeren en leiding
  • start 14 uur, klaar met schilderen om 15.20 uur
  • doek van 96 cm hoog
  • met een geijkt wielrolletje werd de afstand van 1524,50 meter gemeten. Een hele stoet joelende kinderen telde meter per meter met agent-brigadier J. Van Dingenen mee.

We haalden die dag de krant en kwamen we live op stubru.

En we stonden een héél jaar in het Groot Guinness Record Boek België/Nederland!

De sponsoring van het hele evenement was zo goed gelukt dat we de "overschot" konden doneren aan ATD Vierde Wereld, een solidariteitsbeweging met een afdeling in Antwerpen.

Deze foto's zijn van Edwina, Greet D, Lieve G en nog iemand maar ik weet niet meer wie. Dank jullie wel voor het delen!

Proficiat voor onszelf, alle leden en leiding! En ook de groepsleiding en distriktsleiding olv. Joris om het hele evenement op poten te zetten. Want we hebben onszelf toen echt wel even laten zien!

Het doek is achteraf verdeeld onder de groepen. Een deel heeft tijdens Herfstontmoeting 1987 aan de omheining van Hoge Rielen gehangen. De stukken doek van de 144ste zijn gewassen, opnieuw geverfd en getransformeerd tot metershoge stalagmieten als decor voor het groepstoneel.

Wie er bij was, 30 jaar geleden, heeft er vast een herinnering voor het leven aan overgehouden.

Niet?

Created By
Els VH
Appreciate

Credits:

Foto's van Edwina S, Greet D, Lieve G en nog iemand...  

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.