Wantterat vauhdissa AktiivisuusRannekkeet iäkkäillä 2016-2017

SenioriVerkko - hyvinvointia mobiilisti

Tavoitteena hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta

Ensimmäinen kokoontuminen lokakuussa ja jännitystä ilmassa
Enter ry ohjaa ja opastaa
Liikunnan tueksi tarvitaan hyvät eväät
"Katson jos mun pitäisi liikkua lisää. Lähden vaikka sauvakävelemään jos ei ole vaikka kauppapäivä."

"Seuraan paljonko olen liikkunut viikossa ja kuukaudessa."

"Unen laadun ja määrän seuraaminen on hauskaa."

"Olen ollut tyytyväinen. En ota paineita kuitenkaan."

"Tuttavatkin menivät ostamaan rannekkeen."

Hyvä porukka ja fiilis motivoi

SenioriVerkko - hyvinvointia mobiilisti

Ihmisen mittainen digitalisaatio

Kiitos

Created By
Satu Veltheim
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.