ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป
 • ชื่อ - นามสกุล : นางสาว รัญชิดา จันทรานุวงศ์
 • ชื่อเล่น : ตั้ม
 • วันเดือนปีเกิด : วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
 • ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 151/21 บ้านพักรถไฟ กม. 11 ซอย วิภาวดีรังสิต 11 แยก 3 ถนน วิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 744 -5080
 • ID LINE :  runchida18
 • Facebook : Runchida Chanatranuwong
ประวัติการศึกษา
 • จบการศึกษาในระดับ ประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิป บริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปัจจุบัน กำลังศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
คติประจำใจ

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

งานอดิเรก
 • ไปเที่ยวต่างจังหวัด
 • ไหว้พระ
 • เล่นเกม
 • ฟังเพลง
วัดพระพุทธฉาย จังหวัด สระบุรี
เขื่อนภูมิพล จังหวัด ตาก
ศาลหลักเมือง ประเทศลาว
กิจกรรมที่เข้าร่วม
 • รับน้อง ปี 2558
 • กิจกรรมเปิดบ้าน Edufest 2016
 • กิจกรรมไหว้ครู ปี 2559
 • กิจกรรมทำกระทง ปี 2559
 • กิจกรรม ครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะ รัฐประศาสนศาสตร์
E-Book
 • ลงทะเบียนก่อนที่จะอ่านหนังสือด้วยน่ะค่ะ
หน้าปกหนังสือ จอมใจฟาโรห์

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.