lomareissu Amerikkaan

Haluaisin todennäköisesti käydä New Yorkissa tai Miamissa. Matkalla haluaisin käydä katsomassa paikallisia nähtävyyksiä, isoja vuoria ja tietenkin paikallista kulttuuria.
Unemana on aina ollut käydä Amerikassa, katsomassa ison maailman meininkiä. Ja tulevaisuudessa se tulee toteutumaan, se on vain ajan kysymys.
Matkan yksi tärkeimmistä kohokohdista olisi ehdottomasti käydä katsomassa muutama NHL peli paikallisella areenalla. Jääkiekko kulttuuri on mielenkiintoinen USA:ssa. New Yorkin kaupungissa on jopa 3 NHL tason jääkiekko joukkuetta New York Rangers, New York Devils ja New York Islanders.
Kuvassa aavikko
Kuvassa Yhdysvaltalaista kaupunki-kuvaa

Credits:

Created with images by eacuna - "ipanema beach rio de janeiro sugarload mountain" • freestock.ca ♡ dare to share beauty - "Golden Dawn Bridge - HDR" • idovermani - "02-09-09" • Moyan_Brenn - "Usa" • FrankWinkler - "new york skyline manhattan"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.