Loading

Sportowe Wakacje 2018

Zapraszamy dzieci na sportowe wakacje.
Dziewczynki i chłopców w wieku 7- 14 lat na zajęcia rekreacyjno- sportowe.

Turnus I 02-06.VII.2018r. Godz. 7.45-16.30

Turnus II 09-13.VII.2018r. Godz. 7.45-16.30 Roczniki: 2009, 2010, 2011.

Turnus III 16-20.VII.2018r. Godz. 7.45-16.30 Roczniki: 2008, 2009, 2010, 2011.

Turnus IV 23-27.VII.2018r. Godz. 7.45-16.30 Roczniki: 2007, 2008, 2009.

Na każdego uczestnika czekają: treningi piłki nożnej, gry planszowe, zabawy ruchowe, tenis stołowy, piłkarzyki, basen, siatkówka, testy sprawnościowe, ćwiczenia koordynacyjne, obiad, koszulka.

Teoria i filmy: trening najlepszych piłkarzy świata, zasady zdrowego odżywiania.

Zaliczka 60 zł płatna do 22.06.2018

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu, Nr Rachunku 20916300092001000002150002

Informacje pod nr tel.: 605507008, 605903160.

ZOBACZ JAK BAWILIŚMY SIĘ W 2017

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.