SOS GRE Grefsen skoles SOS-aksjon 2017

Grefsen skole ønsker alle velkommen til årets SOS-aksjon torsdag 4. mai.

Dette blir en fest for lokalmiljøet og sammen skal vi hjelpe trengende i Colombia. Alle små og store bidrar, for sammen skaper vi fremtiden!

DU kan vise din støtte, ved å Vippse til 24000. Merk betalingen med Grefsen skole. Alle bidrag hjelper og vi takker for din støtte.

På selve dagen vil det være diverse musikalske innslag, taler, åpning av nytt atrium, aktiviteter, utsalg av kaker, kaffe og saft. Og vi åpner dørene til å vandre fritt rundt inne på skolen og kanskje endelig få se alle våre flotte lokaler.

Vipps nå til 24000

Credits:

Steinar Mushom (photo) Alle små og store ved Grefsen skole

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.