WRS Corporate Brochure ontwerp/concept voorstel

Gebaseerd op jullie briefing hebben is een voorstel uitgewerkt voor de brochure WRS 2.0.

We stellen voor de brochure voorals nog alleen in het Engels uit te voeren en daar waar noodzakelijk te voorzien van nieuwe fotografie. (meer focus op de mensen van WRS)

Maritime passion in 12 pages, 75 people, 4 divisions, one company!

De cover van de brochure moet uitnodigend zijn om verder te lezen (wat ons betreft een wat magazine-achtige aanpak) Ook het formaat en de papierkeuze mogen wat uitdagender. (zie voor verdere toelichting de offerte en de mock-up onderaan deze pagina).

We are WRS Group of Companies

Belangrijk is de binnenkomst, de intro van WRS Group of Companies. Uitvoering en look en feel in de nieuwe huisstijl. Veel aandacht voor sterke teksten is gewenst, vandaar dat we in de offerte een stuk copy hebben opgenomen.

De lay-out is een template waarmee we kunnen variƫren en waarmee we focussen op een sterke combinatie van beeld en tekst en de stijl/grid van de verschillende divisies.

Ons voorstel is de brochure er echt uit te laten springen, vandaar dat we een formaat van 24 x 34 cm. voorstellen op een papier met een natuurlijke uitstraling!

Dit voorstel is speciaal voor WRS ontwikkeld.

Just in Case Communicatie BV, Hans de Regt 076 50 15 550 - hans@just-in-case.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.