Loading

Kennis delen om Irak te helpen Chopie Hassan

Sinds 2000 ben ik in Nederland, nadat mijn man toestemming kreeg om hier te blijven. Hij ontvluchtte Irak in 1997 vanwege zijn betrokkenheid bij politieke activiteiten. Mijn man en ik hebben elkaar ontmoet tijdens onze studies scheikunde aan de universiteit van Salahaddin in Erbil, Irak.

Nederland heeft ons vrede gegeven en een veilige haven. Mijn man en ik hebben een nieuw leven opgebouwd en we zijn geïntegreerd. We wilden iets teruggeven aan het land dat ons een veilige plek gaf.

Maar we zijn onze verantwoordelijkheid tegenover ons vaderland niet vergeten. Na het leren van de taal, in zes maanden, kon ik de eerstejaars opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen volgen aan de Universiteit van Leiden. Na 5 jaar behaalde ik mijn masterdiploma en het tweede succes in mijn leven was het behalen van een Ph.D. diploma in 2015.

Momenteel werk ik als senior wetenschapper bij een farmaceutisch bedrijf. Ik vond dat het tijd werd om mijn kennis te delen. Ook wilde ik mijn Koerdische volk in Irak deelgenoot maken van wat ik heb geleerd en van de Nederlandse cultuur.

Toen IOM contact met me opnam om te vragen of ik interesse had voor het CD4D-programma heb ik direct ja gezegd. Ik ben blij dat CD4D me de gelegenheid biedt om terug te gaan om mijn kennis te delen aan de universiteiten in de Koerdische regio van Irak.

IOM’s CD4D-project was een goede aanleiding om contact op te nemen met de universiteiten in mijn vaderland.
Toen IOM mijn CV naar het Ministry of Higher Education and Scientific Research stuurde, reageerde de overheid van de Koerdische Autonome Regio (KRG) heel positief op mijn voorstel om workshops en seminars te geven aan de opleiding Farmacie van Hawler Medical University in Erbil en Sulaimani Medical University in Sulaimani.
Eind april gaf ik op Sulaimani University twee workshops en een seminar voor promovendi over de ontwikkeling van medicijnen op basis van onderzoek naar ziekten. Dit werd positief ontvangen, omdat het een zeer effectieve manier is om studenten praktisch inzicht te geven in de effecten van medicijnen en de ontwikkeling van onderzoek - het leidde tot zinvolle discussies. De universiteit heeft me gevraagd om de workshops en het seminar twee keer per jaar te herhalen. Op 7 mei ben ik dezelfde workshops en seminars gaan geven aan Hawler University.
Ondanks dat het begin was van de Ramadan waren de studenten erg enthousiast
Farmaceutisch onderzoek blijft een uitdaging

Ze vertelden waar ze tegenaan liepen tijdens onderzoeken. Ook gave ze aan erg geïnteresseerd te zijn in mogelijkheiden voor stages, waarbij Ph.D.-studenten worden verbonden aan Nederlandse universiteiten. Ik weet zeker dat we dit kunnen realiseren; de overheid van de Koerdische Autonome Regio ziet zeker het belang in van kennisoverdracht.

Foto's gemaakt door Mr. Fadi Trkjya, IOM Iraq

Credits:

Fadi Trkjya, IOM Iraq

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.