VOIMAA KUNTOSALILTA RANTSILA, tk:n kuntosali

Maanantaisin 9.1. - 24.4.2017 klo 15.00 - 16.00 Rantsilan terveyskeskus, kuntosali

Lihasvoiman ylläpitäminen on yksi toimintakyvyn peruspilareita. Alkulämmittelyjen jälkeen etenemme laitteiden kiertoharjoitteluun, opimme kuntosalilaitteiden käyttöä ja lopuksi venyttelemme. Pukeudu joustavaan asuun ja ota mukaan juomapullo. Teholtaan keskiraskas.

Ilmoittaudu www.jokihelmenopisto.fi tai 044 7591 999.

Credits:

Created with images by profivideos - "fitness treadmill running"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.