หนังสือวิชาการ E-book เรื่อง วิธีแก้วิกฤตเศรษฐกิจด้วย ๓ ยุทธศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล นาย อรรถพล บังไพร ชื่อเล่น ตั้ม

เกิดวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2538

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ส่วนสูง 170 cm น้ำหนัก 60 Kg

ที่อยู่ปัจจุบัน 828 ม.9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับประถมจาก โรงเรียนวัดด่านสำโรง

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นิสัยส่วนตัว เฮฮา บ้าบอ ตลก เพ้อเจ้อ

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี

งานอดิเรก ออกกำลังกาย , ขี่มอร์เตอร์ไซค์เที่ยว

ความใฝ่ฝัน เป็นข้าราชการ

คติประจำใจ หากเรามีความหวังแล้วไซร้ สันติภาพ ศรัทธา และความรักจะส่องสว่างอยู่ในใจเราเสมอ

ข้อมูลติดต่อ

Facebook : Atthapol Bangprai

Instagram : Tum_Remix38

Twitter : Tum_dpu114

E-mail : Tumdsband@hotmail.com

กิจกรรมที่ผ่านมา

ปี 2010

ประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทย TIMBC 2010
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดวงโยธวาทิต ณ ประเทศมาเลเซีย

ปี 2011

เป็นตัวเเทนโรงเรียนไปเข้าร่วมการฝึกอบรมเยาวชนค่ายประชาธิปไตย
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน ณ ค่ายจรสีร์ จ.ชลบุรี

ปี 2012

เข้าร่วมการเเสดงโชว์ กับสมาคมดนตรีเยาวชนแห่งประเทศไทย Siamyth Drum&Bugle Corps ปี 2012

ปี 2013

เข้าร่วมการประกวดดนตรีลูก สพฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

ปี 2014

เข้าร่วมการเเสดงโชว์ กับสมาคมดนตรีเยาวชนแห่งประเทศไทย Siamyth Drum&Bugle Corps ปี 2014

ปี 2016

เข้าร่วมโครงการทำฝายชะลอน้ำ แล้งน้ำไม่เเล้งน้ำใจถวายแด่พ่อหลวง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.