VälkommenHem NyföDdfotograferinG

Äntligen hemma!

De där 9 månaderna gick väl fort? Och nu är ni hemma med det alldeles underbaraste knytet. Och så liten!

Minns den första stunden

Första blöjbytet? Den där speciella bodyn du köpt med omsorg? När era blickar möts för första gången och tar andan ur dig? Bebisdoften & fjunet på huvudet? Blicken med de klokaste och vackraste ögonen som finns? En hand som klämmer kring ditt pekfinger för att göra sig påmind om att han är där?

Vad vill du minnas?

Vad ingår?

  • Konsultation inför fotografering
  • Fotograferingstillfälle hemma hos er - ca 2-3 timmar
  • Eventuell rekvisita (sjalar, filtar, mössor mm)
  • Fullt bearbetade bildfiler
  • Alla bilder lågupplösta för användning på Facebook/instagram/telefonen mm
  • Bildvisning & produktvisning
  • 500kr presentkort på produkter

3400kr

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.