Loading

Välkommen till Woodwork AB

Hinderbana, balansbana, motorikbana eller "inte-nudda-marken-lek" - kärt barn har många namn!

Balansredskap som kan användas enskilt eller som del i en hinderbana.

Urban Nature

Naturlekplats vars design anpassats för urbana miljöer där man vill ha inbjudande, funktionella redskap av högsta kvalitet!

Multihus

Multihus används till undervisningsrum, grillhus, samlingsplats m.m. Allt beroende på vilka tillbehör man väljer; bord, bänkar, väggar, förvaringsrum eller kanske ett utekök?

Utekök som kan integreras med Multihus

Robinia Bohemia

Med Robinia Bohemia kan vi leverera både standardredskap och hela lekmiljöer som är utöver det vanliga!

Vi hjälper dig från ritning till verklighet!

Klättersystem

Klättersystem i obehandlat, giftfritt och miljövänligt trä - stolpar av robinia och beklädningsbrädor av douglasfur.

Solsegel

Vi har solsegel både i polyester och som på bilden, HDPE.

Det finns både 3-kantiga och 4-kantiga solsegel.

Björns Motorsågskonst

Vår uppskattade samarbetspartner som med motorsåg skapar allt från kassaapparater och skyltar till traktorer och figurer.

Med Björns hjälp blir lekplatsen unik!
"Rotgubbe" av Björns Motorsågskonst
- lek med kvalitet -

Vi hjälper dig från idé till verklighet!

Vi förverkligar dina idéer!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.