"Innowacja wyróznia lidera od naśladowcy" -Steve Jobs

Tworzenie kampanii internetowych

**************************************************************************************************

Tradycyjne podejście marketerów

*************************************************************************************************

Nowe spojrzenie na reklamę

Programmatic

PROGRAMMATIC to program do przygotowywania spersonalizowanych kampanii internetowych. Umozliwia tworzenie kilku wersji reklamy jednocześnie, dostosowanych do indywidualnego profilu pacjenta. Dobrze dobrana grafika moze szybko skłonić potencjalnego klienta do konwersji.

Korzyści z tworzenia kampanii w PROGRAMMATIC

Programmatic w Roche Diabtetes Care Polska

  • Dział Finansów - lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie pieniędzy na kampanie internetowe
  • Dział Marketingu - lepsze zrozumienie potrzeb pacjenta + aplikowanie zebranej wiedzy do innych projektów
  • Dział Sprzedazy - polepszenie wyników sprzedazowych + zaoszczędzenie czasu przedstawicieli (mniej telefonów od niezorientowanych pacjentów, którzy nie chcą kupić pompy insulinowej)

to właśnie PROGRAMMATIC

Nowe spojrzenie na kampanie internetowe

"Stay hungry, Stay foolish" - Steve Jobs

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.