tindeks.com

ürkiye’nin İndeksi tindeks.com

İşletme Sahipleri,

Birçok işletmenin veya bireysel müşterinin ihtiyaç duyduğu ürün ya da hizmeti tedarik edeceği işletmeyi bulmakta zorlandığı aşikar. Yani bir tarafta potansiyel müşterilerini arayan işletmeler, bir tarafta da uygun işletme arayan müşteriler.

Buluşmayı sağlayan ise tindeks.com

Siz de Türkiye'nin İndeksi / firma rehberi tindeks.com 'a kayıt olun, Potansiyel müşterilerinize yakın olun !

Kullanıcılar,

Kullanıcılar ihtiyaçları olan ürün ya da hizmeti temin edecekleri firmaları bulmak için tindeks.com üzerinden araştırma yapabilirler, bilgi edinebilirler. Teklif iste formu ile, seçtikleri bir kategori altında hizmet veren tüm firmalara aynı anda teklif talebi gönderebilirler. Böylece firmalardan gelen teklifleri değerlendirebilir ve uygun gördükleri firmadan hizmet alabilirler. Kayıtlı kullanıcılar ilgilendikleri firmaları daha sonra kolay ulaşmak için favorilerine ekleyebilirler. Kullanıcılar firma bilgilerini yazdırabilir, mail ile gönderebilir ve bunun gibi birçok paylaşım ve kayıt özelliğinden faydalanabilirler.

Siz de aradığınız firmayı bulmak için tindeks.com’un benzersiz özelliklerinden faydalanın.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.