Arjen aviomies Työtä- ja vastoinkäymisissä

Markkinointisuunnitelma

Tavoitteet

 • Mainoskampanjan kautta saada noin 100 uutta kotitaloutta asiakkaaksi
 • Laajentaa palveluita ja saavuttaa asiakaskuntaa Helsingissä
 • Luoda asiallista sekä vakavasti otettavaa mielikuvaa
 • Tunnettuuden lisääminen
 • Painotus joulusesonkiin
 • Saada uusia asiakkaita kokeilemaan Arjen Aviomies -palveluita

Keinot

Näyttävä visuaalinen ilme
Tempaus kampissa
Somemainonta (Facebook, Instagram)
Joulumarkkinat

Visuaalinen ilme

1
Flyer
Logo
Instagram
Roll-upit ja kotitalousvähennysleima, joka ilmenee kaikissa markkinointimateriaaleissa.
2
Flyer
Logo
Roll-upit tapahtumiin
Instagram

Tempaus kampissa

 • Järjestetään markkinointitempaus Helsingissä Kampin ostoskeskuksessa lauantaipäivänä 10.12.2016 (vko 49, toinen jouluviikko)
 • Aikaväli klo 10-16 (kohderyhmä aktiivisimmillaan liikkeellä)
 • Asiakkaat etsivät ostoskeskukseen piilotettuja pahvisia ’’aviomiehiä’’
 • Kampista vuokrataan 4 x 1,5m kokoinen mainostila ensimmäisen kerroksen käytävämainospaikalta (Atrium 1.1)
 • Mainospaikalla on kaksi ’’arjen aviomiestä’’ jakamassa flyereita, kertomassa yrityksestä ja luomassa haluttua kuvaa yrityksen toiminnasta
 • Toinen miehistä mainostaa yritystä myös mikrofoniin puhuen, erikseen vuokrattavan äänentoistolaitteiston avulla
 • Lisäksi roll-up mainokset
Malli pahvisesta aviomiehestä
Vuokrattava käytävämainostila Kampissa (Atrium 1.1)

Somemainonta

@Arjenaviomies #arjenaviomies
Facebook

Facebookia käyttää noin 2,5 miljoonaa suomalaista. Ostamme kohdennettua mainostilaa, ja näin ollen tavoitamme kohderyhmämme helposti. Käytämme yrityksen omia Facebook-sivuja hyperlinkkinä. Pyrimme mainonnalla tavoittamaan noin 500-2000 ihmistä kahdessa viikossa.

@ARJENAVIOMIES #Arjenaviomies
Instagram

Instagramin suosio on kasvanut lähivuosina Suomessa räjähdysmäisesti. Mainonnassa hyödynnetään Facebookin keräämiä tietoja käyttäjistä, jolloin tavoitamme määritellyn kohderyhmän parhaiten. Mainonnan tehokkuutta ja tavoittavuutta seurataan klikkausten määrällä. Call To Action (hyperlinkki) painikkeella käynnin voi ohjata myös nettisivuille.

Joulumarkkinat

Joulumarkkinoilla Senaatintorilla (17.12.) mainosten jako. Joulumarkkinoille palkataan yksi yrityksen aviomiehistä jakamaan flyereitä, työaika 10:00-13:00. Flyereita varataan tapahtumaan 500 kpl. Tapahtuman tavoitteena kasvattaa asiakaskuntaa Helsingissä.

Lahjakortit

 • Lahjakortteja teetetään 10 kpl, yhden arvo 30 €
 • Lahjakortin visuaalisen ilmeen teemme itse ja lahjakorttipohjat painetaan digipainossa
 • Toimivat palkintoina Kampin tempauksessa (korteissa yksilöllinen koodi)
 • Lahjakortteja myynnissä myös Arjen Aviomies-nettisivuilla
 • Kampanjan jälkeen lahjakortit voisivat jäädä yrityksen konseptiin ja verkkomyyntiin

Kustannusarviot

Budjetti 10 000 €

Ajankohta: joulukuun 1-3vk (5.12.-25.12.)

Mainonnan kustannukset:

Tempaus Kampissa (6h) 10.12.

2670,49e

Joulumarkkinat Senaatintorilla 17.12.

310e

Instagram ja Facebook (mainonta käynnissä koko mainoskampanjan ajan)

2000e (IG 1000e + FB 1000e)

Palkkakustannukset (5 hlö)

Työtunnit yhteensä 106h (palkka 20-80e/työntekijä)

5019,51e

Solmi kestävä liitto meidän kanssamme!
Created By
Simo Hyttinen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.