Loading

Psykoterapi ved Mads Dahlgaard - tlf. 6131 1905

Kontaktinfo

email: kontakt@madsdahlgaard.dk

tlf: 6131 1905

Psykoterapeutisk praksis

Som navnet antyder, er psykoterapi en behandling eller helbredelse af psyken. Psyken er den del af mennesket, der indeholder tanker og følelser eller hele oplevelsen af det at være menneske. Når oplevelsen er for smertefuld, kan psykoterapi være behjælpelig.

Der er mange traditioner inden for psykoterapi, og man taler om 4 hovedretninger:

 • Psykodynamisk terapi
 • Humanistisk psykoterapi
 • Systemisk psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi

En dygtig psykoterapeut ved, hvornår de forskellige retninger skal bringes i spil for at gavne klienten mest muligt.

Carl Rogers

“At være empatisk er at se verden gennem øjnene af den anden person, ikke se din verden reflekteret i deres øjne.”

Psykoterapiens områder

De områder, som psykoterapien praktiseres indenfor, er:

 • Individuel terapi, hvorigennem man i én til én sessioner angriber det psykiske problem specifikt for klienten.
 • Gruppeterapi, hvor man sammen med andre med lignende problematik går mere generelt til værks.
 • Parterapi, hvor parforholdet styrkes, og de usunde elementer i relationen forsøges afviklet.
 • Familieterapi, hvor familiens interne dynamikker kommer under loop og ændres for at afhjælpe problemet.

Hvad hjælper psykoterapi på?

Psykiske lidelser og problematikker, som psykoterapien helt eller delvist kan afhjælpe:

 • Stress, et symptom på længerevarende ydre press
 • Angst, en indre uro, tankemylder, en stærk følelses utryghed eller panik
 • Lavt selvværd
 • Følelsen af utilstrækkelighed
 • Følelsen af ikke at være god nok
 • Følelsen af at være forkert
 • Kronisk dårlig samvittighed
 • Depression, følelsen af håbløshed
 • Melankoli, følelsen af ensomhed, også blandt mennesker
 • Forskellige former for misbrug
 • Spiseforstyrrelse
 • m.fl.

Nogle psykoterapeutiske retninger hjælper til at kunne leve med en lidelse eller diagnose bedst muligt, og andre afhjælper lidelsen helt.

Kontaktinfo

Mads Dahlgaard

Tlf.: 6131 1905

email: kontakt@madsdahlgaard.dk

Adresse:

Jellingegade 6, kld.

2100 København Ø

Credits:

Created with images by lukasbieri - "mirroring lake autumn" • Jasper Boer - "Green Mountain Landscape" • skeeze - "sigmund freud doctor neurologist psychoanalysis professor father" • geralt - "being alone alone archetype archetypes expression burnout" • Aarón Blanco Tejedor - "~ Touching the inner nature ~" • Riccardo Chiarini - "Nature paints well" • Jordan Whitt - "A cuddle from mom"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.