Moj razred 4.e

Ovo je moj razred, 4.e, jedan od razreda kojega sve i svašta zanima osim onoga bitnoga. U razredu ima puno glazbenika, sportaša, noćnih ptica, gejmera i ostalih umjetničkih duša.

U slobodno vrijeme se opuštamo u raznovrsnim sokovima od hmelja..
A ponekad glumimo da smo rudari

Popis učenika:

1. Lara Brezovec

2. Maja Ciglar

3. Tatjana Cigula

4. David Cirimotić

5. Jakob Domislović

6. Ana Jakopec

7. Paula Knapić

8. Ivan Kopričanec

9. Matija Kos Grabar

10. Mihael Levak

11. Ana Ljubek

12. Nikolina Maruševec

13. Katarina Novosel

14. Jakob Pap

15. Ana Pažur

16. Danijela Petković

17. Ivana Pošpaić

18. David Preložiček

19. Nika Premuž

20. Anja Purgarić

21. Karlo Rajković

22. Jelena Skomrak

23. Martin Šac

24. Ivana Šuplika

25. Monika Turšćak

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.