Loading

Lyseo tutuksi -ilta 2.2.2021 Luonnontieteiden opintojen esittely

Tervetuloa tutustumaan Savonlinnan lyseon lukion luonnontieteiden opintoihin!

LOPS 2021

Ensi lukuvuonna otetaan käyttöön lukion uusi opetussuunnitelma. Luonnontieteiden osalta pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen tarjonta näyttää seuraavalta:

Biologia
Biologian pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
Maantiede
Maantieteen pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
Fysiikka
Fysiikan pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
Kemia
Kemian pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

Opiskelija voi valita aiemmin esiteltyjen opintojaksojen lisäksi myös monia muita mielenkiintoisia opintoja koulumme tarjonnasta.

 • laboratoriotyöskentelyyn erikoistuneet opintojaksot kemiassa, fysiikassa ja biologiassa
 • biologian Lisääntyminen ja eläinten käyttäytyminen -opintojakso
 • Johdatus yliopistofysiikkaan
 • Fysiikan erityisopintojaksot (entinen tiedekurssi)

Hankkeet

Koulumme on mukana monessa hankkeessa, joista osa mahdollistaa lisäopintojen järjestämisen myös luonnontieteiden alalle. Seuraavassa muutama esimerkki tällaisista mahdollisuuksista.

SuShi - Sustainable Studies in high school

SuShi-hanke on yhteistyössä savonlinnalaisten ja pietarilaisten lukioiden kanssa toteutettava kestävään kehitykseen liittyvien projektien suunnitteluhanke. Hankkeen aikana toteutetaan mm. luonnontieteisiin liittyviä projekteja, kuten Water of Life - ja Future of Energy -projektit.

ARKO - Alueellisesti räätälöityjä korkea-asteen opintoja

ARKO-hankkeen kautta opiskelijat voivat suorittaa 16 opintopisteen laajuiset Tietotekniikan väyläopinnot Jyväskylän yliopistoon. Näiden opintojen suorittamisen kautta on mahdollista saada suora opiskelupaikka tietojenkäsittelytieteen opintoihin Jyväskylään.

Robot Dance

Robot Dance -hanke on jo virallisesti loppunut, mutta sen seurauksena koulussamme järjestetään robotiikkakurssi, jonka aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan ohjelmointiin mm. Lego Mindstorm -robottien ja Arduinojen kautta. Opiskelijat saavat toteuttaa kurssilla oman taitotasonsa mukaisen vapaavalintaisen projektin.

Projektiviikko

Savonlinnan lyseon lukiolla toteutetaan vuosittain projektiviikko, jolloin opiskelijat osallistuvat viikon mittaisiin projekteihin. Mukana on ollut aiempina vuosina myös luonnontieteisiin liittyviä projekteja:

 • Biotuotteet ja moderni puurakentaminen (XAMK)
 • Laboratoriokurssit (Anatomia ja fysiologia, Biotaide)
 • Irlanti (englanti & maantiede)
 • Maailman synty
 • Molekyyligastronomia
 • Moon Camp
 • Teknologia (Samiedu ja XAMK)

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa

XAMK - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK tarjoaa Lyseon opiskelijoille mahdollisuuden opiskella monia heidän kurssejaan. Luonnontieteiden alalta valikoimasta löytyy mm. seuraavat kurssit.

 • Ana­to­mia, fy­si­o­lo­gia & pato­fy­si­o­lo­gia
 • Bio­tuo­te- ja ke­mi­an­te­ol­li­suus
 • Met­sä­te­ol­li­suu­den raa­ka-ai­neet
 • Tek­nii­kan alan fy­sii­kan teho­val­men­nus
LUT - Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lyseolaisilla on mahdollisuus osallistua Lappeenrannan teknillisen yliopiston Elämää ja elektroniikkaa -kurssille. Kurssi toteutetaan pääosin etänä ohjattuina projekteina, joiden lisäksi kurssiin kuuluu myös lähipäivä yliopistolla.

Credits:

Luotu käyttämällä kuvia, jotka on ottanut PublicDomainPictures - "test tube lab" • ArtCoreStudios - "dandelion floating flower" • blickpixel - "board electronics computer" • jdn2001cn0 - "lab chemical science" • WikiImages - "space station moon landing apollo 15" • mwooten - "research science laboratory"