Stormen Urd Hornbæk den 27. december 2016

På tur til Hornbæk Havn for at tage billeder af stormen Urd eller rettere efterveerne fra den.

Rent tilfældigt var der en redningsaktion i gang. Forlydender sagde, at en kajak var set drivende uden for havnen uden en roer ombord. Rapporteringen satte et større apparat af en redningsaktion i gang.

...og igen gav det anledning til en lille fotoserie over episoden..

Politi, redningsfolk (brandvæsen) og læger var på plads og klar langs stranden

..Godtfolk, der var på tur, fik sig en lille oplevelse..

Her ses den gule kajak, som det hele drejede sig om. Den klarede ikke pynten, kunne man få lyst til at sige..

Folk på klitterne spejder nysgerrigt ud over Kattegat, og måske håbes på, at en nødstedt kajakroer spottes..

Redningsfolk balancerer på ydermolerne. Der inspiceres langs yderkanterne..

Eskadrille 722 med redningshelikopter EH-101 hænger over Hornbæk Havn

Der spejdes fra vinduet

Kattegat fra sin lidt mere frådende side, i oprør men aftagende..

Kajakken bjærges

Seje gutter, hverdagens helte

Flot arbejde, heldigvis ingen forulykkede..

Tak for denne gang..

Og så lige en tur mere ind over Hornbæk..

Foto: Peter Dam
Created By
Peter Dam
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.