Loading

ROadmap voor Beter Nederland Frisse aanpak voor de Ruimtelijke Ordening van Nederland

Nederland staat op het gebied van de ruimtelijke ordening voor grote uitdagingen: er is een gigantische woningnood, de (digitale) infrastructuur schiet tekort, het is 1 over 12 wat de aanpak van klimaatverandering betreft en ga zo maar door. Kortom het is tijd voor structurele verandering. Geen hapsnap beleid. Maar visie én regie over hoe we Nederland de komende decennia vormgeven. Er is nu een urgente noodzaak om samen door te pakken en nu concrete stappen te zetten zodat we in 2050 tevreden kunnen terugkijken op de resultaten die we hebben geboekt. Op de volgende onderwerpen is een lange termijnvisie met concrete acties noodzakelijk:

  • Wijk: Hoe maken we onze (naoorlogse) wijken vitaal en leefbaar?
  • Stad: Hoe organiseren we onze duurzame mobiliteit en zorgen we voor een stad met groene straten, pleinen en parken, waar mensen gezond en gelukkig kunnen leven?
  • Regio: Hoe richten we het landelijk gebied in zodat er een gezonde balans wordt gevonden tussen landbouw, natuur en cultuurlandschap? en de opgaven voor woningbouw en energietransitie
  • Nationaal: Hoe zorgen we voor een robuuste structuur van Nederland waarbij de doelen van Parijs halen en het karakter van Nederland behouden?

Tijdens de kabinetsformatie presenteren wij, een collectief van planologen, ontwerpers, beleidsmakers en ontwikkelaars (RO-ers) elke maand onze visie op een aantal ruimtelijke onderwerpen waar een concrete aanpak voor nodig is.

Missiegedreven aanpak tegen verkokering

Om bovengenoemde complexe opgaven op te pakken is een missie-aanpak nodig zoals Mariana Mazzucato in haar boek Mission economy bepleit. Net zo’n aanpak als de Apollo- missie van Kennedy. “Om de Apollo-missie uit te voeren”, legt Mazzucato uit, “moesten honderden complexe problemen worden opgelost. Sommige oplossingen werkten, veel mislukten. Alles kwam voort uit een hecht partnerschap tussen overheid en bedrijfsleven: een partnerschap met een doel."

Hiervoor is een sterke regie nodig van een organisatie met een doel, daadkracht en de middelen om dit doel te bereiken in 20 jaar tijd.

Om dit idee concreet uit te werken organiseren we in de formatieperiode een aantal avondgesprekken op het dak van innovatiecentrum PLNT in Leiden. Bij elk gesprek nodigen we mensen uit met ervaring en met een frisse blik vanuit verschillende betrokkenheid bij de opgave.Van elk gesprek maken we een verslag met conclusies.

Het idee is om met deze RO-ers een ROad-map voor een beter geordend Nederland op de lange termijn te maken. Elke maand doen we op deze website aan de hand van een vlog verslag van onze ROad-trip. Een reis met tussenstops waar we met vakgenoten en experts één van bovenstaande onderwerpen bespreken en met een plan van aanpak komen.

Op 20 april is er een opiniestuk ik de volkskrant geplaatst. Deze kan je hier lezen.

Hoe maken we onze na-oorlogse wijken weer vitaal?
Hoe maken we onze na-oorlogse wijken weer vitaal? We gaan in april in gesprek met gemeenten, bewoners en corporaties om samen met een concreet plan te maken.
Hoe organiseren we de duurzame mobiliteit in onze drukke steden
Hoe organiseren we de mobiliteit van de toekomst zodat onze steden leefbaarder en gezonder worden. We gaan in mei in gesprek met mobiliteits-experts, ontwerpers en bewoners over de ruimtelijke inrichting van straten, pleinen en parken van de toekomst.
Balans tussen natuur en landbouw
Hoe vinden we een goede ruimtelijke balans tussen natuur en landbouw in het landelijke gebied. We gaan in gesprek met boeren, natuur organisaties en wetenschappers om idee te schetsen voor een inrichting van het buiten gebied van de toekomst.
Duurzaamheid en open landschap
Hoe zorgen we voor een duurzame ruimtelijke structuur van Nederland waarin de duurzaamheidsdoelen halen en het karakteristieke Nederlandse landschap behouden?
Denk mee over de ROadmap voor een beter nederland

Wil jij ook meedenken met de ROadmap voor een beter Nederland? Meld je dan hier aan.

Deelnemers aan de ROadmap: Theo Baart, fotograaf urbane landschappen, Peter van den Besselaar, hoogleraar Organisatiewetenschappen, VU Amsterdam, Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer, Roberto Cavallo, associate professor en architect, Jo Coenen, Rijksbouwmeester 2000 - 2004, architect, Jacqueline Cramer, minister van VROM 2007 – 2010, hoogleraar duurzaam innoveren, Frits van Dongen, Rijksbouwmeester 2011 – 2014, architect, Paul Gerritsen, Vereniging Delta Metropool Amsterdam, Adriaan Geuze, buitengewoon hoogleraar landschapsarchitectuur, Wageningen University & Research, Jutta Hinterleitner, onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft, Indira van ’t Klooster, directeur Architectuurcentrum Amsterdam, Teresa Mom, filosoof en consultant, Emiel Reiding, directeur Metropoolregio Amsterdam, Frits Palmboom, stedenbouwkundige, Liesbeth van der Pol, Rijksbouwmeester 2008 - 2011, architect, Gert de Roo, hoogleraar planologie Rijksuniversiteit Groningen, Steven Slabbers, provinciaal adviseur Ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland, landschapsarchitect, Joop Slangen, Polderarchitect Haarlemmermeer, Stadsarchitect Haarlem 1996 - 2007, Dirk Sijmons, Rijksbouwmeester 2004 - 2008, landschapsarchitect, Wouter Terhorst, hoofd Assetmanagement, CBRE Global Investors, Wessel Tiessens, planoloog, Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect tot 2021, auteur, Ben van de Ven, sociaal-geograaf

Deze website heeft als doel omde discussie over de inrichting van onze leefomgeving aan te wakkeren en breed te voeren. In ieder geval gedurende de formatie, maar zo nodig langer. We roepen iedereen op mee te denken en mee te schrijven: ROadmapvoorbeter.nl

Dit is een initiatief van de architecten Rudy Uytenhaak en Bart Mispelblom Beyer in samenwerking met Urban Sync.