Loading

Com Hem Rekrytering - Ants

April till November

IS/IT, OPS OSS och QA

 • Totalt antal searchade kandidater: 1375
 • Svarsfrekvens: 25.31%
 • Search-timmar: 827
 • Admin-timmar: 162
 • Övrig admin-timmar: 10
 • Rekryteringskonsult (intervjuer, veckomöten etc.): 126
 • Antal timmar till bokad intervju: ~18

Intervjuer

 • Totalt bokade första intervjuer: 44
 • 40 bokade intervjuer via search
 • 3 bokade intervjuer via annons
 • 1 bokad intervju via tips
 • Totalt två tillsättningar, båda via search
 • Tid till första tillsättning: 9 veckor
 • Testrollen tillsattes internt och QA blev pausad

Processen - Customer Interaction

 • I process just nu är en till Frontend - Test skickat

Kostnad Customer Interaction

 • Kostnad search: 331 360 kr
 • Kostnad admin: 56 680 kr
 • Intervju kostnad: 85 920 kr
 • Totalt: 473 960 kr
 • Kostnad per tillsättning: 236 980 kr

Tankar från projektet

 • Bra samarbete mellan alla i teamet när det var dags att boka intervju
 • Snabb återkoppling efter att kandidater gjort test, bra och tydlig
 • Det har varit 4 st avhopp under processen till Agile Coach
 • Det har varit 3 st avhopp under processen till Backend
 • Det har varit 5 st avhopp under processen till Frontend

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.