Loading

Tink Rekrytering - Ants

Vart är vi idag?

Integration & Android

 • Totalt antal searchade kandidater: 269
 • Svarsfrekvens: 55,39%
 • Intresserade: 14,86%
 • Framtiden: 10,07%
 • Search-timmar: 92 h
 • Admin-timmar: 11 (Kravprofil, intervjumall, mejlmall, veckomöten, bokning av 2a intevjuer etc.)
 • Rekryteringskonsult: 6
 • Antal timmar till bokad intervju: 10,2

Intervjuer

 • Genomförda telefonintervjuer: 17
 • Framtida telefonintervjuer: 3
 • Ej vidare efter telefonintervju: 2
 • Avhopp efter telefonintervju: 4 (radioskugga, ville bara höra lite om Tink)
 • Totalt bokade första intervjuer search: 9
 • Genomförda fösta intervjuer: 4
 • Kommande första intervjuer: 5
 • 0 bokade intervjuer via annons
 • 0 bokad intervju via tips
 • Bokade andra/tredje intervjuer: 4

Kostnader

 • Kostnad search: 54 740 :-
 • Kostnad admin: 6 545 :-
 • Rekryteringskonsult: 5 670 :-
 • Totalt: 66 955 :-
 • Kostnad per tillsättning: -

Tankar från projektet

Kandidaters syn på Tink:

Gillar Tink och är nyfikna men:

 • Praktiska hinder och timing
 • Lagligt?
 • PSD2

Intresserade kandidaters profiler:

 • Titel: R&D engineer, Software Engineer, Integration Architect, backend engineer, associate system engineer, Sofware Developer
 • Skills/tekniker: Java, C++, integration, algorithm, Git, continuous integration, debuggers, embedded software, Software development
 • Företag: DICE, Accedo.tv, Scania, Spotify, cisco, Biotage
 • Utbildning: Master of Science in Engineering Physics Uppsala, KTH Bachelor of Science in Engineering, Computer Science, Master’s Degree, Master Programme in Computer and Information Engineering
 • Svar från kandidaterna: Att det låter som ett intressant företag och vill höra mer samt att det är spännande arbetsuppgifter, kul att ni inte står på bankens sida utan kommer från andra hållet, uppskattar appen

Framtida kandidaters profiler:

 • Titel: Software Developer, Software Engineer, konsulter, R&D engineer, Fullstack developer
 • Skills/tekniker: Java, C++, Integration, Git, penetration, backend
 • Företag: NetEnt, Spotify, DICE, Cantemo, Scania, Klarna, Ericsson, IPsoft,
 • Utbildning: -
 • Svar från kandidaterna: Timing, konsult, föräldralediga, vill göra klart stuider
 • Action: Andreas proaktivt med att connecta med dessa på Linkedin

Ej intresserade kandidaters profiler:

 • Trivs på sitt nuvarande jobb
 • Timing (föräldralediga, precis signat nytt etc.)
 • Inte intresserade - skickar autoreply

Take Action

 • Testar nu ny säljpitch
 • Kontaktat personer som ej svarat
 • Börjat kontakta olika personer på säkerhetsbolag
 • Fått in tips av anställda på Tink - Hur ser det ut med tips?
 • Employer branding aktiviteter - Karriärsida (Film med co-founder, intervju med anställda, intervju, Instagramkonto, Move to Stockholm

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.