Loading

Job I BRØD

Vil du søge job ved BRØD kan du sende en uopfordret ansøgning til Job@danishbreadstudio.com, i emnefelt skriver du "uopfordret ansøgning (den by du søger til f.eks. BRØD Vestergade i Odense)"

En uopfordret ansøgning til BRØD skal bestå af en ansøgning som beskriver dig som person, samt et CV som beskriver hvad du har prøvet.

Konkrete jobopslag bliver slået op på vores Facebook-sider, så hold øje med dem.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.