Per una salut mental millor Ainhoa benavente lópez

SALUT MENTAL I BENESTAR

Salut mental

La salut mental no és només l'absència de psicopatologies, sinó tenir nivells emocionals i psicològics suficients i benestar social. És un estat de benestar, en el qual la persona és conscient de les seves capacitats i pot afrontar adequadament la vida diària.

Benestar

És un terme utilitzat en el camp científic que fa referència a la felicitat. La seva funció adaptativa és l'autorregulació. El benestar regula i guia el nostre comportament. Hi ha dos enfocaments diferents per definir-lo:

- Hedonisme: maximitza els bons moments i no te en compte els dolents. Busca la satisfacció immediata.

- Eudaimonia: busca una satisfacció més a llarg termini. Té en compte els bons i mals moments i busca un creixement psicològic i l'autorrealització.

Mind map

Una manera de començar a treballar per aconseguir benestar és recordar-nos qui som, què és el que ens defineix i centrar-nos en el que ens fa sentir realment bé per tal de continuar en la mateixa línia i potenciar-ho. Això, ho podem fer a partir d'un mapa mental.

La del centre sóc jo, l'Ainhoa. El que més m'agrada és fer esport, especialment natació en la modalitat d'aigües obertes. Sóc nedadora del Club Natació Cervera. El que sempre m'ha definit gràcies a l'esport, és la meva actitud lluitadora i de superació perquè mai em dono per vençuda i sempre lluito fins al final per allò que vull aconseguir. Una altra part molt important per a mi és la meva família i els meus amics, ja que són un suport incondicional. Finalment, altres coses que m'agraden són viatjar, escoltar música i la xocolata.

PSICOLOGIA POSITIVA

Canvia el focus de preocupació de la psicologia. No és tant important centra-nos en les coses dolentes de la vida i les malalties mentals, sinó saber construir qualitats positives i fomentar les nostres fortaleses. Es centra en l'optimisme, la felicitat i les fortaleses psicològiques per aconseguir el màxim benestar.

Fortaleses

Per treballar les nostres fortaleses, en la pràctica vam fer un diari durant una setmana, en el qual explicàvem com havíem aplicat una de les nostres millors fortaleses en el dia a dia i quins canvis havíem notat durant la setmana. Les fortaleses que jo vaig escollir van ser la gratitud i la vitalitat. La gratitud la vaig utilitzar per agrair a les persones que em feien algun favor o em prestaven algun servei. Com per exemple, quan anava a comprar el pa. Vaig notar que amb el simple fet de dir gràcies em sentia millor, ja que em contestaven molt amablement i amb un somriure, cosa que em feia sentir més plena. Per altra banda, la vitalitat la vaig utilitzar per enfrontar l'estrés del dia a dia i les tasques que no són tan amenes de fer. Durant la setmana vaig notar que si em prenia les coses amb més alegria i vitalitat era molt més fàcil, ho feia amb més ganes i no em sentia tant esgotada al final del dia.

Un altre exercici relacionat amb les fortaleses va ser escriure un moment difícil que haguéssim passat en la nostra vida, explicar com l'havíem superat i finalment, identificar fortaleses en ell. Aquí, em vaig adonar de que en gran part, l'havia pogut superat gràcies a que havia utilitzat algunes de les meves millors fortaleses.

Aquests, són uns bons exercicis per reforçar els nostres punts forts i adonar-nos de que cada dia podem fer una petita cosa que ens faci sentir millor i superar moments difícils de la nostra vida utilitzant les fortaleses psicològiques, aconseguint així, un major benestar. També és útil per ser conscients de que tots tenim fortaleses ja siguin més o menys desenvolupades.

EMOCIONS

Les emocions són tendències de resposta. No només impliquen sentiments subjectius, sinó que també impliquen l'atenció i la cognició, les expressions facials i canvis cardiovasculars i hormonals. Les emocions positives són com una onada, ja que arriben i seguidament es van dissipant. Per això, és important generar-les freqüentment perquè ens aporten molts recursos per situacions futures i creativitat per resoldre problemes.

La intel·ligència emocional és l'habilitat per reconèixer les nostres emocions, entendre que és el què les causa i reflexionar sobre elles. Ens ajuda a adaptar-nos a l'entorn. En el meu cas, presto una atenció adequada als meus sentiments i emocions, crec que percebo i comprenc les meves emocions de manera adequada, i regulo els meus estats emocionals de manera excel·lent.

El meu jo ideal

Per treballar les emocions positives, vam redactar quina seria la nostra millor versió en un futur pròxim o llunyà i tot el que faríem per tal d'aconseguir arribar a aquesta versió. En el meu cas, vaig escriure el meu jo ideal d'aquí un any, en el qual hauria assolit tots els objectius fixats de la temporada 2016-2017 d'aigües obertes, la meva mare s'hauria recuperat del tot del càncer de mama, hauria viatjat durant l'estiu i hauria tret una mica més de temps per a mi. Per aconseguir això, hauré d'entrenar millor i demanar ajuda per superar les pors i neguits que a vegades m'apareixen quan estic en mig del mar; buscar algun treball esporàdic per poder pagar els viatges; i finalment, organitzar-me millor i aprofitar al màxim les poques hores lliures que tinc durant el dia.

Situació negativa

Un altra activitat que vam fer va ser escriure una situació negativa acompanyada d'un pensament negatiu i a continuació, evidències que recolzen aquest pensament. I finalment, donar un pensament optimista de la situació negativa. Això, ens va ajudar a veure que en una situació negativa, la manera en que actuen les emocions ens pot fer sentir més bé o més malament. Si ens influeixen més les emocions i els pensaments negatius farem que aquesta situació ens afecti encara més. I en canvi, si intentem donar-li una visió més optimista no ens afectarà tant i inclús podrem trobar solucions al problema més fàcilment. És aquí on actua la intel·ligència emocional, la que ens permet regular aquestes emocions.

FLOW

El "flow" ens diu que son els reptes subjectius els que influeixen en la qualitat de l'experiència d'una persona. Trobem una activitat intrínsecament motivadora si trobem flux en ella i ens aporta felicitat al moment. Estem tan concentrats en aquesta activitat que res més ens importa i perdem l'autoconsciència.

Savoring

Aquesta pràctica consistia en fer tres fotos diàries de coses o moments del dia que ens fessin feliços. Amb això, el que vam aconseguir va ser ser conscients de que sempre hi ha alguna cosa bona en cada dia i saber apreciar els bons moments encara que siguin curts. Trobar aquells moments que ens fan sentir que hem perdut la noció del temps i que ens aporten una felicitat intrínseca, és a dir, al moment present. Per a mi allò que més hem fa sentir que perdo la noció del temps és nedar. Quan estic a l'aigua m'evadeixo del món, deixo de pensar en les coses que em preocupen, tot el que he de fer, etc., simplement disfruto. Això m'aporta felicitat al moment.

FELICITAT I GRATITUD

La felicitat depèn de...

Encara que un 50% depengui del factor genètic i un 10% de les circumstàncies podem construir la nostra felicitat a partir del 40% restant, tot depèn de la nostra actitud i ganes. Podem construir felicitat a partir de l'optimisme, la gratitud, evitant la comparació social, aprenent a oblidar i a partir del savoring, explicat anteriorment.

Amb aquests resultats vam veure el nivell de felicitat i el grau de satisfacció que teniem en el moment que vam fer l'enquesta. Això no vol dir que sempre sigui així, com s'ha dit anteriorment podem construir la nostra felicitat dins del 40% de marge restant. Només ens ha servit d'orientació

Diari de gratitud

Hem treballat la gratitud a partir d'un diari en el qual havíem d'escriure cada dia durant una setmana, tres coses que havien anat bé i explicar per què havien anat bé. Amb aquesta activitat vaig aprendre a centrar-me en el dia dia, apreciant les petites coses que ens aporta i no fixar-me només en lo material. Encara que hi hagin coses dolentes i obstacles en el camí hem de pensar que aquests ens faran créixer com a persones o ens aportaran alguna cosa i que gràcies a ells som qui som en el present.

REFLEXIÓ

Què he aprés?

El que he aprés en aquesta part de l’assignatura són diferents aspectes a tenir en compte per a tenir una bona salut mental i benestar. En gran part gràcies a la part pràctica, he aprés a mirar les coses des d’un altre punt de vista més positiu i com encarar els problemes i els objectius de la millor manera possible i sense posar barreres mentals. Finalment, també he aprés a apreciar els petits moments diaris de la vida que em fan sentir bé i feliç.

Què ha sigut més útil per a mi?

El que m’ha resultat més útil han estat els diferents recursos treballats amb les activitats per crear un pla d’acció pensant objectius més petits per arribar, pas a pas, a l’objectiu final. És una cosa que mai m’havia plantejat, ja que sempre pensava en l’objectiu final i anava a per ell sense pensar en els petits objectius que havia d’anar assolint entre mig per finalment arribar a assolir-lo. D’aquesta manera és molt millor, ja que així no et desmotives i no veus tant lluny l’objectiu a l’inici del procés.

Com aplicaré tot aquest coneixement?

Intentaré aplicar tot aquest coneixement en la vida diària per aconseguir un major benestar i reduir l’ansietat que em poden produir alguns aspectes de la vida i gaudir al màxim de tots els moments. També l’utilitzaré per intentar ajudar als altres i a algú que estigui passant per algun mal moment.

Un objectiu a assolir abans que acabi l'any...

L’objectiu més important per a mi, que m’agradaria haver assolit abans de que acabi l’any, és creuar l’Estret de Gibraltar nedant. Significa una gran superació per a mi, ja que hi ha molts aspectes a tenir en compte com per exemple, les corrents. Però sobretot per la part mental, ja que significaria enfrontar-me a la por a trobar-me algun tauró, orca, etc. A vegades quan estic nedant al mar tinc moments en els que m’agafa com una ansietat per culpa dels meus pensaments i en l’Estret és molt més probable que això passi. Per això, és un gran repte i penso que aquest any podria intentar aconseguir-ho.

Credits:

Created with images by hilllook - "blue grass 1" • Fencreative - "Waves 1" • simmons.kevin4208 - "Mental Health" • chezbeate - "footprint sand alone" • Fencreative - "Waves 1" • GDJ - "brain anatomy abstract" • Pexels - "dawn dusk jumping" • Fencreative - "Waves 1" • HonzaCech - "fireworks sparklers bank" • Fencreative - "Waves 1" • Fencreative - "Waves 1" • Transformer18 - "Happiness" • Fencreative - "Waves 1" • Couleur - "wave sea water" • bella67 - "drip drop of water wave" • PublicCo - "water waves ripples"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.