Loading

I kraft av sola Zip elektro gjorde drømmen virkelig

Sola bryter sakte skylaget ute på Strømøya. Det er tidlig morgen, og i godstolen med iPad på fanget, sitter 80 år gamle Alv Antonsen spent og titter ut ruta. På taket hviler seks nye solcellepaneler og spent følger han med i det teknikk og solenergi forenes i håndfaste verdier på et meter over kilowatt timer strøm. En installasjon gjort av Zip Elektro, som Alv gjerne kan anbefale alle som vil gå fremtida i møte på en litt mer miljøvennlig og bærekraftig måte.

- Installasjonen tok bare to dager og gir allerede en merkbar reduksjon på strømregninga, sier Alv mens meteret på nettbrettet stiger i jevn takt med sollyset.

Som pensjonert maskinist har Alv alltid vært opptatt av elektronikk og teknologi. Så da Zip Elektro gjorde kjent at de med høy kompetanse på solenergi kunne levere et solcellepanel anno 2018 tok det ikke lang tid før Alv ringte inn sin første bestilling. Men investeringen stoppet sågar ikke der.

- Det er spennende å følge med hvor mye strøm panelene på taket produserer og strømmen som blir til overs går rett inn på nettet igjen, sier Alv fra godstolen med full kontroll på nettbrettet.

Alene sparer han miljøet for 1,7 tonn Co2

Zip Elektro tok turen til Strømøya og en drøy uke senere prydet 12 hypermoderne solcellepanel taket til Alv Antonsen. Panelene produserer 3,1 kWp på en god dag. Ei investering som på årsbasis vil gi en samlet produksjon på 2800kWh og som sparer miljøet for hele 1,7 tonn Co2.

- Private kunder som Alv mottar i tillegg inntil 28 750 kroner i støtte fra Enova når de monterer solcelleanlegg, sier Knut Ellefsen i Zip Elektro.

-Det er moro å se strømregninga bli lavere, bare av å nyttiggjøre seg av sola. Helt enkelt, sier Alv Antonsen.

Nå fanger han ettermiddagssola også

Når smaken av å være miljøbevisst først bredte seg i kroppen, gikk telefonen på nytt til Zip Elektro. Alv ville ha paneler også på den andre siden av huset, for å nyttiggjøre seg av ettermiddagssola også ute på Strømøya. Nå er de siste 6 panelene i full drift og allerede vises investeringen på strømregninga som et godt resultat av teknikk og nytenking. Alt satt sammen av Zip Elektro. Øyregionens ekspert på solcellepanel.

- Jeg kan trygt anbefale alle å montere solcellepanel fra Zip Elektro. En enkel men meget kraftig installasjon, gjort lokalt av flinke montører. -Det er moro å se strømregninga bli lavere, bare av å nyttiggjøre seg av sola. Helt enkelt, sier Alv Antonsen.
Created By
Sten Egil Røvik
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.