lífverur

kýr eru nautgripir sem við ræktum fyrir mat, mjólk og skinn,það eru til 1.4 miljarð kýr til í heiminum og nautgripir eru elsta tegund af pening og eitt af elstu tegund af þjófnaði seigja sumir.besta kjörbýli er grasland og það eru til mjög margar tegundir af kúm.Tvínefni þeirra er Bos taurus.

dæmi um tegundir af kúm: Taurus,Indicus og Taurus/Indicus hybrid.

hættur fyrir kýr menn

allar upplýsingar koma fra wikipedia og goolge.

takk fyrir mig.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.