Emballage design DESIGN DER VISER VEJ – SANNE ERIKSEN

Design til firmaet Delite®

Delite®, der designer og producerer lamper, ure og barometre til den maritime branche, henvendte sig til Design Der Viser Vej for at få en designlinje i deres emballage og deres stregkodelabels. Den nye designlinje skulle hænge sammen med det udtryk, som deres logo allerede havde.

Indledende møde

Vi tog et møde med firmaet, hvor de præsenterede deres eksisterende designlinje, deres logo og de labels de brugte. Vi blev præsenteret for udviklingen af design i firmaet generelt og hvilke tanker der lå bag denne udvikling. De viste os de ure, barometre og øvrige produkter, som Delite® ønskede at emballere. Firmaet ønskede at minimere udgifterne til produktion af ny emballage så meget som muligt.

Det nye udtryk

Sammen med Delite® udarbejdede vi en løsning til emballage med grafik i samme farve som deres eksisterende logotype. Sort. Omkostningerne reduceres ved kun at anvende én trykfarve. For at finde det grafiske udtryk tog vi udgangspunkt i urskiverne og barometrenes design.

Stregkodelabel

Delite® ønskede, at man i tillæg til stregkoden skulle kunne se, hvilke varer der var at finde i en given emballage. Det ville gøre det nemmere at identificere den enkelte vare, når den tages fra hylden til forsendelse.

Kasser

Til de kasser, der skulle bruges til ure, tog vi udgangspunkt i den runde form og tallene på urskiven. Cirklerne markerer sig over flere flader på kasserne for på den måde at være synlig fra flere vinkler. For emballagen til Delites øvrige produkter tog vi udgangspunkt i forbogstavet i deres logo.

Det færdige produkt
Sådan fører Delite® designprofilen videre

Sammen med Delite® har vi udarbejdet en smuk og enkel løsning, som markerer sig i tråd med firmaets designprofil og logo. Et udtryk, som det er nemt for Delite® selv at arbejde videre med.

Vi afsluttede arbejdet med at aflevere en manual til Delite®. Manualen indeholder vejledninger for brug af logoet i større eller mindre versioner og hvordan logoet placeres i forhold til emballagens størrelse.

Stregkodelabelen er designet, så Delite® selv kan printe den ud. Illustration og stregkode har en fast placering og et fast størrelsesforhold, så de kan udskiftes uafhængigt af hinanden. Det sikrer et ensartet udtryk.

Du kan kontakte
  • Sanne Eriksen
  • Post@ddvv.dk
Bjarne Erick

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.