Chiptuning forklaret Historien bag tuning

Historien bag tuning

Tuning af biler og andre køretøjer har været brugt stort set siden de blev produceret. Siden da, er tuning af motor blevet foretaget på biler til bilræs, knallerter, motorcykler, lastbiler, traktorer og andre landbrugsmaskiner.Tuning betyder ikke altid udelukkende ændringer, der påvirker motoren, men bliver også anvendt sammen med ordet "styling" som dækker ændringer i udseende, samt aerodynamik.

De mest almindeligt anvendte former for tuning bliver foretaget fysisk ved at ændre sammensætningen den brændstof og luft, der bliver sendt til tændingen. Hermed bliver motorens ydelsesevne og moment forstærket. Selv en del teenagedrenge har prøvet at foretage tuning på sine knallerer ved at bore i cylindere. Tuning bliver foretaget for stærkere konkurrenceevne i motorsport, men også for at øge kørselskomfort og køreglæde for privatbilister - ligesom fragtfirmaer og landbrug anvender tuning til at forøge effektivitet og brændstoføkonomi.

Som de fleste ved, blev maskinindustrien veludviklet før computerindustrien, og de første køretøjer havde da heller ikke chips til at optimere motorens styresystem.

I dag er køretøjer udstyret med et styresystem, der kan slettes og modificeres. Et ECU (Electronic Control Unit) chip, som elektronisk styrer motorens brændstoføkonomi og ydeevne.

Før år 2000 foregik den meste chiptuning ved at udlodde bilens eksisterende chip. Ved hjælp af en eprom-brænder blev et nyt program sat ind i eksisterende chip - eller et nyt chip blev lagt ind. Senere blev det almindeligt og et lovkrav at bilers eksisterende chip og styresystem skulle kunne omprogrammeres via et diagnosestik - også kaldet OBD-stikket. I dag er OBD-tuning og chiptuning derfor i praksis det samme, bortset fra at der ikke skal foretages synligt fysiske indgreb for at ændre på chippen. OBD tuning er den mest udbredte form for tuning i dag. På grund af motorindustriens ændringer af at OBD tuning ikke længere var en mulighed, opstod behov for andre typer tuning, såsom BDM-tuning og Boot mode.

Mediernes farvede syn på tuning - positivt såvel som negativt

Hvis du læser en artikel om chiptuning og tuning generelt, vil du oftest enten opleve at konklusionen er:

- Større ydeevne

- Bedre brændstoføkonomi - med mere miljøvenlighed til følge

I andre nyhedsmediers artikler vil konklusionen være stik modsat. Sandheden er at begge dele kan være sandt - alt afhængigt af kvaliteten af tuningen. I værste fald er det faktisk muligt at ende op med en mere larmende og forurenende motor med dårligere brændstoføkonomi, kortere levetid - og tabt fabriksgaranti.

Der findes blandt andet tuningsbokse til utroligt lave priser, lav kvalitet - og som måske slet ikke er testet på din bilmodel. En god tuning og tuningsoftware skal testes og justeres ved hvert enkelt bilmodel og mærke. Det er derfor vigtigt at gøre brug af et professionelt firma med ekspertise indenfor området.

Grøn og miljøvenlig tuning er et fagområde i sig selv, hvor benzin og dieselkøretøjer bliver ændret til at køre på naturgas, ikke-fossile olier, batterikraft og hybrider, der kombinerer brug af fossile brændstoffer med alternative energikilder.

Test af motorens ydelsesevne

En profesionel leverandør af tuniningssoftware vil oftest grundigt have udført før og efter-tests af på et 4WD (4 hjulstræk) rullefelt. Rullefeltet gøre det muligt at teste og optimere på software mens bilen kører i værkstedet.

Uanset om køretøjet har baghjulstræk eller forhjulstræk, er det en fordel med et 4-hjulstræk rullefelt for minimering af risiko for skader.

Lovgivningen med hensyn til tuning ændrer sig løbende - og det samme gør enkelte køretøjers styresystem. Det anbefales derfor at konsultere en specialist i hvilken tuning, der den rette. Herudover er der oftest forskellige valgmuligheder til hver bilmodel, hvor valget afhænger af smag i forhold til behov, smag og prisniveau.

For mere information om forhandlere af tuning:

Credits:

Created with images by Kentaro Ohno - "car"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.