Planeten mars

Sprickan är 4000 km lång, 200km bred och 7 km djup

Därutför finns även solsystemets största förckastningssystem, valles marineris, på mars.

Mars kallas också för den röda planeten, för dammet som täcker ytan har en rödaktig färg. Mars har dem största berg i solsystemet, en utslocknad vulkan som sträcker sig 22km över ytan.

Mars är idag karg och öde, allt flyttade vatten på ytan förångades ombedelbart på grund av det låga trycket, och ytan härjas av strålningen från solen som är förödande för liv

Mars var för liten för dess gravitation kunde inte hålla fast atmosfären och den försvan långsamt ut i rymden.

En gång i tiden har det funnits vatten på mars

Mars yta är tor och dammig. Rover bilar har varit på planeten mars sedan 1970-talet

Mars är en sten planet som jorden.

Mars är den mest forskade planet i solsystemet

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.