Holi-Phagwa India

Het Holifeest, Holi-Phagwa of Phagwa, Phagawa, Phaguaa is een hindoeïstisch feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade en een Nieuwjaarsfeest. Volgens de gregoriaanse kalender wordt het in het voorjaar gevierd en in de hindoekalender op de dag na de volle maan van de maand Phaalguna. Naar deze maand is dit feest ook genoemd, Phagua/Phagwa. Op de dag van de volle maan vindt Holikadahan plaats. Bastantpanchami, Shivaratri, Holikadahan en Holi zijn hindoe-gedenkdagen in het hindoeïstische jaargetijde Basant.

Het Holifeest wordt gevierd met dans, zang, versnaperingen, het strooien met gekleurd poeder, parfum (Goellaal) en het sprenkelen van gekleurd water (Abier).

Credits:

Created with images by FaceMePLS - "Holi Feest 2008" • Maciek Lulko - "Bombs" • Bhavna Sayana - "Holi Day !" • ayaskant12 - "Holi the festival of colours in India" • Angel Ganev - "Bristol-Bath HOLI ONE Colour Festival" • percipio symphony - "sDSC_1450 Color of music."

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.