CURRICULUM DeVelopmEnt

ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พวกเรานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา สถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ ๓

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายวิชา

ได้มีกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการสอนในโรงเรียนต่างจังหวัด

สถานที่แรก ที่เราจะไป คือ

โรงเรียนพระมหาไถ่
โรงเรียนพระมหาไถ่ พัทยา อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ที่นี่เป็นสถานศึกษา สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ

โดยมีคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ แม้ว่า เกือบทุกคนจะเป็นผู้พิการ

แต่ทุกคนล้วนใส่ใจในผู้เรียนเป็นอย่างมาก

ด้วยขนาดห้องเรียนที่มีจำนวนผู้เรียนที่น้อย

ทำให้คุณครูสามารถสอนและเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน

นักเรียนที่มาเรียนที่นี่ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่โรงเรียนจะมีหอพักให้ทั้งครูและนักเรียน

อาจารย์เขายังบอกมาอีกว่า

จบจากที่นี่มีงานทำแน่นอน!

พวกเราประทับใจในการดูงานที่โรงเรียนพระมหาไถ่มากๆครับ

ได้เห็นทั้งความตั้งใจของคุณครูทุกคน

ทั้งยังปลื้มในความเสียสละของชาวต่างชาติที่สละเวลาเพื่อมาสอนนักเรียนทุกคน โดยไม่ได้ค่าจ้างเลย เรียกได้ว่า มาเพราะใจล้วนๆ

อาจารย์ชาวต่างชาติมาให้ความรู้กับนักเรียนที่นี่ โดยไม่มีค่าจ้างใดๆทั้งสิ้น
ทางขึ้นอาคารเรียนของนักเรียนและอาจารย์

ในด้านการออกแบบอาคาร นับว่า ใส่ใจกับนักเรียนและบุคลากรทุกคนมากๆ เพราะทุกที่ที่เป็นทางต่างระดับ จะมีทางลาดเสมอ

ที่ต่อไปที่เราจะไปกัน คือ

สถาบันวิทยสิริเมธี
สถาบัน วิทยสิริเมธี

เป็นสถาบันที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ที่เรียกได้ว่า

เป็นสถาบันที่มีเครื่องมือทันสมัยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้

แต่ที่นี่เปิดสอนสำหรับ นักศึกษาปริญญาโท เท่านั้น

ภายในสถาบันมีห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการอ่านและทำงานโดยเฉพาะ ด้วยการแบ่งพื้นที่ที่ทำให้ผู้อ่านมีความสงบเป็นส่วนตัว และสะดวกสบายเป็นอย่างมาก

สภาพภายในห้องสมุด

สถานที่ต่อไป คือ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกันกับ สถาบันวิทยสิริเมธี

โรงเรียนกำเนิดวิทย์สอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น

โดยโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะเน้นให้นักเรียนปฏิบัติโดยการลงมือทำ

ถึงจะเป็นโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ แต่ก็ใช่ว่าจะทิ้งด้านศิลปะไป

ทั้งนี้ยังมีห้องดนตรีอีกด้วย

วิทยากรบอกว่า บางทีได้มีการเชิญศิลปินนักร้องมาสอนตัวต่อตัวกันเลย

สำหรับสถานที่สุดท้ายก็คือ

โครงการป่าวังจันทร์

โครงการป่าวันจันทร์ ถูกจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อดำเนินภารกิจต่อเนื่องด้านการปลูกและฟื้นฟูป่า รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป โครงการในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการป่าวังจันทร์
พี่ๆ อธิบายเกี่ยวกับ การทำน้ำหมักชีวภาพ
พี่ๆ อธิบายเกี่ยวกับการปลูกพืชเบื้องต้น และยังแจกเมล็ดพืชให้พวกเราอีกด้วย

นับว่าโครงการป่าวังจันทร์เป็นโครงการที่ดีต่อทั้งธรรมชาติ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถให้ความรู้กับคนเราได้อีกด้วย เมื่อเราสามารถทำให้ธรรมชาติกลับมามีชีวิต เราก็จะเห็นระบบนิเวศที่กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

อัลบั้มของพวกเรา...
โรงเรียนพระมหาไถ่
สถาบันวิทยสิริเมธี
โรงเรียนกำเนิดวิทย์
โครงการป่าวังจันทร์

จัดทำโดย นายธนกร เตียวศิริชัยสกุล 57030434

และ วาเรียชั่น37

Created By
XVIII Zz
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.