Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev december 2018

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der udkommer ca. en gang om måneden og indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Kære læsere af nyhedsbrevet

Med decembers komme er vi nu gået ind i den søde, men også travle, juletid med masser af julearrangementer på skolen. I sidste uge var der juleklippedag, hvor alle klasserne fik pyntet klasselokalerne op til jul. En hyggelig dag, hvor indskolingsklassernes elever også fik besøg af forældre eller bedsteforældre.

På torsdag er der Luciafest, hvor børnehaveklasseeleverne går terner efter årets Luciabrud, Kia fra 5. Syd. Derefter viser klasserne fra 1. - 5. klasse, hvad de bl.a. har arbejdet med i musiktimerne, og 4. Syd spiller årets nissespil; ”Tror I på julemanden?”

Onsdag den 5. december deltager børnene i vores vuggestue og børnehave i en hyggelig julegudstjeneste i kirken, og onsdag den 12. december holder de juletræsfest, hvor forældrene er inviteret til julehygge og Luciaoptog.

Fredag den 21. december holder skolen juleafslutning i salen, inden julefreden sænker sig over NAAR.

December er også tidspunktet, hvor vi har optag til vores kommende Ællinger – førskolen fra 1. marts. Også i år kan vi melde alle 38 pladser optaget. To pladser holdes ’ledige’ i tilfælde af eventuelle omgængere. Det er dejligt, at vores skole vælges så aktivt til; vi er både glade og stolte, og vi glæder os til at tage imod den 1. marts 2019.

Efter seks ugers praktik på Nørre Aaby Realskole er lærerstuderende Line Rand og Niklas Andreassen tilbage på seminariets skolebænk – denne gang på den anden side af katederet. Det har været en fornøjelse at have dem i praktik, og vi ønsker den held og lykke fremover.

Som tidligere annonceret er vi ved at renovere billedkunstlokalet. Det skrider (indtil videre) planmæssigt fremad; væggene er brudt ned, så billedkunst får to tilstødende lokaler inddraget, og gulvet er banket op, så der kan laves ny rørføring. Murerne har været flinke at udføre det værste arbejde med larm i weekenden, men lidt gener vil der være. F.eks. var der en del støv efter weekenden, hvor væggene blev slået ned. Desuden er to-tre p-pladser optaget af en container til murbrokker. Vi regner med, at lokalet igen er klar til brug efter vinterferien. Indtil da er billedkunst flyttet i feltlaboratoriet.

Næste mandag får vi besøg i vores vuggestue og børnehave. Ministeren på området – Børne- og Socialminister Mai Mercado – kommer på besøg. Mai er fra Nørre Aaby, hendes forældre bor her stadig, og hun er tidligere elev på NAAR. Det bliver spændende for både os og Mai – Mai skriver i hvert fald, at hun "glæder sig helt vildt!” Det gør vi også!

Med venlig hilsen

Carsten Krag, skoleleder

Lærerpraktikanter på NAAR

Det er utroligt, hvordan seks uger kan flyve afsted. Vi har i den grad nydt vores seks uger på Nørre Aaby Realskole, hvor vi har tilegnet os en masse erfaring i forhold til, hvad det vil sige at være lærer.

Gennem hele vores praktikforløb har vi haft fokus på motivation. Det skyldes først og fremmest, at vi skal aflevere en praktikopgave, som i vores tilfælde netop kredser om emnet motivation. Dernæst skal vi i januar mundtligt forsvare vores opgave. For os har det været vigtigt at skabe en undervisning, hvor eleverne har følt sig motiverede. Vi tror på, at det er en essentiel drivkraft i forhold til læring og udvikling.

Det har ikke været svært at få øje på motivationen på Nørre Aaby Realskole. Vi oplever en skole med gode ambitioner og fantastisk arbejdsmoral. Det betyder, at vi har kunne afprøve en hel masse forskellige ting, som vi har haft med os fra vores uddannelse.

Vi vil sige tak til klasserne 6.N, 7.N, 8.N, 8.S og 10.V for mange gode og sjove timer. Samtidig et tak til hele lærerteamet for den gode modtagelse og sparring.

Mvh. Line og Niklas, praktikanter

Line og Niklas, praktikanter

Åbning af ny skolebod

Uden mad og drikke...duer helten ikke. Således lyder en gammel, dansk talemåde, og heltene har brug for sund mad og drikke.

På Nørre Aaby Realskole er vi opmærksomme på børnenes behov for sund mad og motion. Disse faktorer betyder nemlig meget for deres trivsel og i sidste ende det gode læringsmiljø i klassen.

Derfor er vi glade for, at vi i november kunne fejre åbningen af vores nye skolebod - i nye lokaler og med et sundere sortiment, som stemmer overens med NAAR's kostpolitik.

Læs skolens kostpolitik her.

Husk, at skoleboden ikke må forveksles med en kantine, da boden ikke altid er åben. Skolebodens udbud bør være et supplement til den sunde madpakke.

NAAR julestemningen breder sig.

Juleklippedag

Torsdag den 29. november fyldtes den gamle realskole med julemusik, glade børn med nissehuer, duften af julekager og æbleskiver - og ikke mindst store mængder farvet karton og glimmer. Der stod nemlig juleklippedag på programmet for alle skolens årgange.

En dejlig tradition!

Julebazar i SFO Svanereden

I november brugte børnene i vores SFO en masse tid på at forberede julebazaren, som blev afholdt fredag den 30. november. Her fyrede børn og voksne op for julestemningen, og forældrene var inviteret til at spise æbleskiver, drikke kaffe og shoppe de fine ting, som børnene har lavet. Man kunne også lave en juledekoration og smage Charlottes hjemmelavede slikkepinde.

Overskuddet fra julebazaren går til indkøb af nogle ting, som børnene kan få glæde af i SFO-tiden.

Her kan du se en lille stemningsfilm fra det hyggelige julearrangement i SFO'en.

NAAR webshop

På Nørre Aaby Realskoles webshop hos Sport 24 finder du en masse lækkert sports- og fritidstøj med skolens logo til aktiviteter både inde og ude.

Du finder shoppen via naar.dk. Tøjet bliver leveret direkte til din dør, og der er mulighed for at tilkøbe navnetryk. Der er fri fragt ved køb over 300 kr. 📦

Den kommende tid på NAAR

Traditionen tro er der igen Luciafest for 0. til 5. klasses elever og forældre. Festlighederne foregår torsdag den 6. december på Nørre Aaby Realskole kl. 17.00 til 20.00. Eleverne vil optræde med Luciaoptog, sang, musik og nissespil.

Fredag den 21. december afholder vi den traditionelle juleafslutning efter følgende program:

  • Kl. 10.10: Klasserne mødes og ønsker hinanden god jul, hygger og får pyntet af i klasselokalerne.
  • Kl. 10.55: Vi mødes alle i gymnastiksalen til fælles juleafslutning. Til lejligheden har 5. årgang pyntet juletræet, og 4. Nord opfører krybbespil. Undervejs vil vi og koret sammen synge nogle af julens salmer.
  • Skoledagen slutter kl. ca. 11.40.

Første skoledag efter juleferien er fredag den 4. januar.

Find os på Facebook, Instagram og Youtube!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.