Káva, Coffee, Caffè Co vedlo ke sjezdu baristů v čechách

V sobotu v holešovické tržnici v Praze začal dvoudenní festival baristů. Kdo si doposud myslel, že barista je pouze chlapík za kávovarem, co dělá veselé obrázky na kapučíno, byl rychle vyveden z omylu. V prostorách Jatka 78 se totiž sešly desítky opravdových odborníků přes kávu.

Že piccolo neexistuje a že turek ve skle patří už jen do skanzenů u nádražek, je každému jasné. Všichni mladí minimálně do třiceti poznají podle chuti lattè nebo moccà, které figurují na každém nápojovém lístku. Festival baristů byl ale ještě o něčem jiném.

Baristé zastupovali především české pražírny.

Mezi návštěvníky byli především majitelé kaváren, obchodníci s kávou a příslušenstvím a samozřejmě nadšenci.

Součástí programu byly soutěže, přednášky a works

Proč káva a proč dnes?

Káva spojuje lidi odjakživa. Již přes tisíc let si lidé vychutnávají vůni kávového zrna. Zajímavější je tedy otázka proč dnes? Lidé se často obracejí do minulosti a hledají kontinuitu humanity a její skrytý smysl. Vlastnosti kávy a její dlouhá historie jsou možná příčinou, proč se dnešní mladí lidé schovávají před násilným a nesrozumitelným světem k něčemu, co je přesahuje. Pokud na nás všichni tlačí ze všech internetů a bezdrátových gadgetů, proč se nestáhnout ke kávě? Chutná lépe než internetový flame.

Káva byla první fair trade surovinou, která se jako fair trade začala celosvětově obchodovat.

Barista je jako sommelier. Ví o kávě vše, jak se vyrábí, odkud pochází a jak má chutnat v šálku. Pomyslná srdíčka na kapučínu jsou jen barmanskou ekvilbristikou. Jako sommelier doporučí kafe na míru zákazníkovi. Odšpuntuje lahev (vloží kafe do kávovaru) a případně podle vůně pozná, zdali je káva k pití nebo k vylití do výlevky.

Možnosti reportáže

Možností jsou tisíce, o kávě se píšou romány. Káva je totiž tématem důsledně omletým jako její zrna. Namátkou témata článků:

Paramedikální, parapsychologické, parapsychiatrické, neurologické

Kulturní, společenské, etické, referenčni

Technické, agro, výrobní, geografické, profesionální

Alternativa - co všechno se dá dělat s kávou než ji pít? Přidej mletou kávu do guláše a poznáš nepoznané.

Všechna témata ve všech formách - rozhovory, reportáže, básně, filmy, videa, gify, samply atd.

Credits:

Created with images by LoboStudioHamburg - "coffee beans beverages" • Coffee Management - "Coffee Tree" • skeeze - "coffee beans raw brown"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.