Pablo Escobar De Legende

Pablo escobar (Dec-1-1949-Dec-2-1993) was een colombiaanse Drugsbaron en drugshandelaar
Pablo Escobars ambitie en meedogenloosheid maakte hem een van de rijkste, machtigste en meest gewelddadige criminelen van alle tijden.
Het geld was zo veel dat Escobar kocht een Learjet voor het doel van zijn geld transporteren. Met waarde van $ 30 miljard werd Escobar tot een van rijkste mensen op aarde door Forbes.
Colombiaanse politie en leger bestormen het dakterras waar drugsbaron Pablo Escobar werd doodgeschoten

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.