Judaismi 10 käitumisjuhendit Tuule, Anete, simon

1. Juudi mehel on keelatud puudutada naist, kellega ta pole abielus-reegel toimib ka vastupidi.
2. Raha kinkides võiks summa jaguda 18'ga.
3. Rääkimine palgast ning rahast pole tabu.
4. Toiduks ei tohi kasutada verd. Ka liha peab olema korralikult verest puhtaks pestud enne toidu valmistamist.
5. Kõik puu-ja köögiviljad peavad olema pisemategi kahjustusteta ning väga puhtad. Väike auk õunal keelab vilja süüa.
6. Vasaku käega söömine on keelatud.
7. Liha ja piimatoodete söömine samaaegselt on keelatud.
8.Sabati ehk hingamispüha vältel on keelatud kätega loomine ja töö tegemine, sealhulgas toidu valmistamine. Sabati ajal söödav palmikleib Challah'it on sobiv sellel usupühal kinkida.
9. Juutidel puudub enda üks ja ainus emakeel, mistõttu räägivad nad enamasti elukoha riigis räägitavat keelt. Eesti juudid eelistavad valdavalt vene keelt.
10. Judaismis on abielu kesksel kohal. Tavaks on abielluda sama usu esindajaga-see on taganud juutide rahvusliku püsivuse läbi aegade ilma kodumaata.
Täname kuulamast!

Credits:

Created with images by TuendeBede - "jewish star judaism star" • GidonPico - "west wall jerusalem israel" • 3dman_eu - "eighteen wall number" • rdshanky - "judaism masada israel" • kagawa_ymg - "こぶた" • Desertrose7 - "apples fruit red" • GIANTsqurl - "Hand" • bgreenlee - "Challah" • neufal54 - "dome of the rock jerusalem israel"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.