Loading

Utbildning för människa och företag i Fyrbodal och Skaraborg

Utbildningsanordnare

Välkommen att lämna anbud nu!

Som utbildare inom det reguljära utbildningssystemet eller privat utbildningsföretag i Fyrbodal och Skaraborg inbjuds du att lämna anbud på utbildningar inom Fenixz.

Följ länken för att se vilka utbildningar som är öppna för anbud just nu.

Kompetensförsörjning för människa och företag i Fyrbodal och Skaraborg

Projekt Fenixz är en satsning som vill hjälpa företag i Fyrbodal och Skaraborg att möta dagens utmaningar. Vi tror att nyckeln är kunskap, i form av ny kompetens hos både företagsledning och medarbetare.

Detta vill vi uppnå

Projektets ambition är att 2000 anställda i små och medelstora företag inom privat sektor ska ta del av kompetensutvecklingsinsatser. 1200 företag kommer erbjudas behovsanalyser för kompetensutveckling.

Därför behöver vi dig som utbildningsanordnare. Genom att svara på anbudet kan du bli en del av Fenixz och vara med och skapa framtid för företag och människor i Fyrbodal och Skaraborg.

Målen med insatserna är:

  • Att anställda upplever att de stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.
  • Att små- och medelstora företag upplever att behovet av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.
  • Att deltagarna upplever att de har fått ökad kunskap-och metodutveckling i arbetsmiljöarbetet så att fler kan stanna kvar längre i arbetslivet.
  • Att anställda och företag har fått verktyg att förbättra arbetsorganisation och arbetsmiljö.
  • Att deltagarna upplever att man har verktyg för att bryta diskriminerade strukturer, attityder och normer på arbetsplatsen.
Varmt välkommen med ditt anbud

För mer information, kontakta någon av våra projektkoordinatorer i Fyrbodal respektive Skaraborg.

  • Fyrbodal: Eva-Britt Karlsson, eva-britt.karlsson@fyrbodal.se, 0522-44 08 61
  • Skaraborg: Susanne Yngve, susanne.yngve@idcab.se, 0500-50 25 17
Fenixz är ett projekt finansierat av kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg samt Västra Götalandsregionen och Europeiska socialfonden