Update HR Proffie Voor Partners & Jury-leden

Ondanks de relatief korte inschrijvingsperiode is het gelukt om de vakjury kandidaten aan te reiken. Maandag 13 februari hebben we de 5 nominaties bekend gemaakt.

De genomineerden ontvingen een certificaat en een smakelijke taart. Beide werden met enthousiastme in ontvangst genomen.

In maart staan de jury-bezoeken gepland en zullen de bedrijfsfilmpjes geschoten worden.

De voorbereidingen voor de feestelijke uitreiking tijdens de "Night of the Proffie" zijn in volle gang!

"We koersen nu aan op rond de 200 deelnemers"
De uitnodigingen zijn de deur uit
Een mooie combinatie van partners en ambassadeurs staan aan de basis van een prachtig event

Volg HR Proffie op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.