Stripverhaal THOMAS & OLIVIER

Ons deel: boze baas - voordeur huis

Scenario'S

  1. Baas komt terug van zijn vriendin. (hij is boos)
  2. Hij werd geslagen op zijn kont en is onzeker over zijn lichaam. (schamend)
  3. Hij staat bij de voordeur en ziet kattenpoep in de tuin. (hij eet het op)
  4. Hij loopt door de gang.
  5. Naar de keuken toe.
  6. Maakt zijn mond schoon.
  7. Gaat via de gang
  8. Weer naar buiten toe.

SCHETSEN

KARAKTERS

Louis: Zwarte kat met een rood halsbandje

Vitton: Kaal met een harry potter brilletje. Kleding: rode blouse, blauwe broek.

STORYBOARD

Credits:

Created with images by greenchartreuse - "quite comfortable, thank you"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.