Verslag Romeinse goden

Jupiter

Jupiter is de oppergod van de Romeinse goden. In de Griekse mythologie bekend als Zeus. Hij wordt vaak met bliksem in zijn hand afgebeeld, maar hij is niet alleen de god van de bliksem, maar van het weer, dus ook de regen, de wind en de storm. Jupiter kwam in veel verhalen voor. Vaak was hij daar een echte vrouwenversierder. Jupiter was een hele belangrijke god voor de Romeinen. Hij werd vereerd in een grote tempel op het Capitoleum in Rome. Mensen gingen naar deze tempel als ze advies nodig hadden voor belangrijke zaken, hierdoor werd er ook veel geofferd.

Juno

Juno is de zus maar ook de vrouw van Jupiter. Ze wordt vaak afgebeeld met een pauw aan haar zijde, en ze is de godin van het huwelijk en beschermer van de vrouwen, ook al is het huwelijk tussen haar en haar man Jupiter niet zo goed want Jupiter is vaak met andere vrouwen bezig. Juno was de moeder van Vulcanus en Mars. Maar Jupiter is niet de vader van Mars omdat Juno haarzelf bevruchtte met een magische bloem, zo ontstond Mars.

Minerva

De romeinse godin Minerva was godin van de wijsheid en gevechtsstrategie. Ze is de dochter van Jupiter, ze is ontstaan in het hoofd van Jupiter. Ze is zijn favoriete dochter, omdat hij een speciale band met haar heeft. Minerva kan het niet goed vinden met Neptunes, de god van de zee. Toch hebben ze wel al een keer samengewerkt: Minerva maakte de kar, Neptunes schiep paarden uit de zee.

Mercurius

Mercurius is de god van de handel in de Romeinse mythologie. Hij is de zoon van oppergod Jupiter en dochter van bergnimf Maia. Hij is ook boodschapper van de goden en beschermer van dieven en reizigers. Mercurius behoort tot de twaalf Olympische goden, de goden die op de berg Olympus woonden.

Bacchus

Bacchus is de god van de wijn en is de zoon van Jupiter en Semele, de dochter van de Thebaanse koning Kadmos. Zoals zo vaak is Juno, de vrouw van Jupiter, boos op haar man nadat hij weer een kind heeft verwekt bij een andere vrouw. Uit wraak brengt Juno daarom vermomd een bezoek aan de zwangere Semele. Ze daagt haar uit de volgende keer aan Jupiter te vragen of hij haar wil bezoeken zoals hij zich normaal gesproken ook toont aan de godin Juno.

Semele vraagt aan Zeus of hij zich in zijn goddelijke verschijning aan haar wil tonen. De oppergod gaat in op dit verzoek. Als de god zich in volle majesteit op zijn wagen onder bliksem en donder aan zijn geliefde toont, wordt Semele echter door zijn gloed gedood. Net op tijd weet Zeus het kind Bacchus te redden.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.