Loading

waterwegen Tweedaagse Amsterdam 26 & 27 Januari 2017

Waterwegen

Waterwegen is een organisch geheel. Mensen vliegen in en uit, hierdoor wordt de groep steeds voorzien van nieuwe inzichten, ideeën en energie. Dat heeft veel voordelen. Het betekent ook dat met iedere wisseling er veranderingen zijn in de groepsdynamiek.

In 2016 zijn er naar verhouding veel bekende gezichten vervangen door nieuwe mensen in een relatief korte periode. Met name het laatste half jaar van 2016 kenmerkte zich hierdoor een storming fase waarin de groep deze grote verandering probeerde vorm te geven. De gelederen werden weer opgeschud en meer dan voorheen waren spanningen merkbaar.

Om als organische groep goed te kunnen functioneren is het zijn van een geheel waarin men open, eerlijk, in vertrouwen en in goed contact kan samenwerken een voorwaarde. Alle reden dus om de eerste dag van deze tweedaagse alle ruimte te geven aan in een ontspannen sfeer samen te zijn en met elkaar in contact te komen.

Huize Frankendael - Slow Food

Slowfood pubquiz met René Zanderink

De kracht van humor

'De Punch'

Humor kan spanning breken en ijs laten smelten, het is ontwapenend. Om oprecht humoristisch te zijn is het nodig om dicht bij jezelf te blijven. Comedy komt daardoor uit een kwetsbare plek uit jezelf. Tegelijk is het enorm krachtig om te handelen vanuit die kwetsbare plek zo dichtbij jezelf.

Kijk je naar de mensen die het meeste impact hebben dan is het vaak zo dat zij communiceren en handelen vanuit de kern van wie ze zijn. Ze blijven altijd dicht bij zichzelf.

Humor heeft iedereen. Ok, er zijn er bij die iets meer natuurlijke gave van grappig zijn hebben en veel ervaring hebben. Verder zit er ook aan comedy een stukje techniek die voor iedereen beschikbaar is. Kenmerkende van een goede grap is een opbouwend verhaal waarin altijd een strijd zit, iets wat moeilijk is en waar de toehoorder zich in kan verplaatsen. En dan als iedereen denkt te weten wat de volgende stap is neem je plots een afslag: De Punch.

Stand up comedy workshop - Harry Glotzbach

Hoe begin je dan?

Ken je publiek. Stem je af op hun niveau. Ga associëren, benoem allerlei woorden die bij een onderwerp opkomen. Zet er dan een totaal onderwerp naast en kijk hoe je woorden uit die twee groepen kunt combineren. Zoals bijvoorbeeld 'high potentional' enerzijds en 'criminaliteit' anderzijds. Blijf jezelf, ga geen sketch ophangen maar vertel het vanuit jezelf.

Wat een eerste vingeroefening met deze technieken liet zien is dat ook in Waterwegen veel humor zit. Voor wie lef heeft ligt nu de weg open om ook buiten Waterwegen zijn/haar humorplekje open te gooien.
WaterWegen stand-up comedy show + Toomler Amsterdam

Voorzitterswissel

Begin dit jaar werd bekend dat Jonas Heffels zijn voorzittersstoel per januari 2017 zou overdragen. Een rol welke hij de afgelopen jaren me visie heeft ingevuld op een wijze welke Waterwegen geen windeieren heeft gelegd. Jonas was de drijvende kracht achter de Worldwatercafés en Waterlution. Hij heeft de Waterwegbijeenkomsten op een eigen creatieve wijze inhoud gegeven. De afgelopen twee jaren is Waterwegen gegroeid en is het netwerk van Waterwegen echt uitgebouwd.

Wij danken Jonas voor zijn unieke bijdrage!!

Voorzitters 2017

Riquette van de Pol en Ellen Verhoef nemen zijn stoel in een duo functie over. Daarmee bundelen de dames elkaars kwaliteiten. Zij pakken het stokje over in het jaar dat Waterwegen 10 jaar bestaat. Voor hen ligt de uitdaging om de groep zich zo te organiseren dat het mogelijk is om het beste uit de groep te halen.

Meerjarenprogramma 2017-2020

Het behalen van doelstellingen vraagt onder meer om inzet, (strategische) keuzes, tijd en het uitzetten van deelprojecten die samen bijdragen aan dat grotere geheel. Jaarplannen zijn voor dergelijke processen te beperkt. Een meerjarenprogramma biedt zo de mogelijkheid inzicht te krijgen in welke stappen nodig zijn om te zetten over een grotere tijdsperiode.

Waterwegen heeft het laatste half jaar een periode doorgemaakt waarin door de leden duidelijke signalen werden afgegeven dat het "anders" moest. Na een uitgebreid proces van veel praten, doorpraten en nog eens praten, het afpellen van de ui laag naar laag naar de kern, is tijdens deze tweedaagse de kern bereikt.

Effectieve organisaties bestaan uit verschillende typen mensen die allen vanuit hun eigen kracht een bijdrage leveren. In sterke organisaties heb je bovendien zowel denkers als doeners. De kracht van Waterwegen zit in het feit dat er een grote variëteit aan deze menselijke kwaliteiten aanwezig is.

De aard van Waterwegen betekent echter ook dat personen die doen en zaken afmaken in de minderheid zijn. Juist die kwaliteit is wat WaterWegen meer dient te benutten.

Toekomstdromen

Wederom is bevestigd dat Waterwegen groots is in het genereren van ideeën en toekomstdromen. Het blijkt lastiger om deze ideeën om te zetten in een impactstrategie. Een werkwijze waarbij alleen leuke onderwerpen die bijdragen aan ons missie en visie worden uitgedacht en waarbij tegelijkertijd wordt bepaald wie en wat er voor nodig is om het onderwerp verder te brengen. En waarbij er voldoende antennes zijn om signalen uit onze omgeving op onze acties op te pikken zodat we daar nodig op kunnen bijschakelen.

Waterwegen is daarmee zowel de strategische verkenner, de trendwatcher als degene die de bevindingen verder weet te brengen.
Bendeleden gezocht!!

en Hoe nu verder?

Het proces van de Twee daagse is nog niet afgerond. Het meerjarenprogramma is niet gevuld. Op de jaarlijst 2017 prijken nu nieuwe leuke ideeën. Echter, er zijn nog onderwerpen waarop we in het recente verleden al een volmondig JA hebben gegeven maar die nog niet zijn afgemaakt, zoals de app/website en de Big Event. Er zijn onderwerpen die lopen maar die nog niet zijn afgerond zoals Waterlution, Generaties en Kunstmatige Intelligentie.

Dit betekent dat het eerstvolgende overleg op 23 februari in het teken zal staan van het vullen van het meerjarenprogramma en het nemen van beslissingen op de verschillende facetten: wat, wie, waar en hoe. We gaan door waar de tweedaagse is gestopt!

Work in progress....
© WaterWegen 2017
Created By
Waterwegen 2017
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.