De leeuw zoogdieren

De leeuw (Panthera leo) is een groot roofdier uit de familie der katachtigen (Felidae).

Van alle katachtigen is enkel de tijger groter. De grootte en de manen van het mannetje geven het dier een imposant uiterlijk, waardoor de leeuw in grote delen van de wereld bekendstaat als de koning der dieren.

In Europa heeft hij deze rol overigens pas in de loop van de middeleeuwen overgenomen van de bruine beer.

De leeuw is vaak onderwerp van folklore en symboliek geweest. Zo staat de leeuw afgebeeld in de wapens van verscheidene landen, streken en steden, waaronder Nederland en België.

De leeuw komt nog in bepaalde delen van Afrika voor en in een klein stukje van India, maar vroeger was hij ook algemeen in het Midden-Oosten en in Zuidoost-Europa. Hoewel het mannetje er met zijn manen heel indrukwekkend uitziet doen de vrouwtjes het meeste werk bij de jacht. Leeuwen leven in groepsverband (de enige katachtige die voornamelijk in sociale groepen leeft) en leeuwinnen gaan in de regel samen op jacht.

De leeuw, koning van alle dieren.

Credits:

Created with images by Rene Mensen - "Leeuw" • Rene Mensen - "Lion" • Aboeka - "lions zoo animal" • Rene Mensen - "Leeuw" • WikiImages - "europe map 1923" • Sponchia - "lion portrait animal portrait" • geraldfriedrich2 - "lion white lion big cat" • Aboeka - "lions zoo animal" • Sponchia - "lion portrait animal portrait"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.