"Wat gaan we eten vanavond?" ...de tuin...

Workshop 'De Eetbare Siertuin met Permacultuurprincipes'

Deze een-daagse interactieve workshop gaat over:

  • De waarde van eetbare tuinen in de stad
  • Het gebruik van permacultuur principes om tuinen te ontwerpen
  • Het inrichten van je eigen achtertuin
bieslook, citroen melisse en bessen in de stadstuin

De workshop vormt de eerste lesdag van de aansluitende 7 daagse eetbare tuin ontwerp cursus: 'Eet je tuin op'. Na afloop is er de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Meer informatie vind je op http://www.permacultuurzwolle.nl

courgette, lucerne en oostindische kers in de buurttuin

Wat gaan we behandelen tijdens de workshop?

  • De ethische basis en principes van permacultuur
  • Verschillende inrichtingsmogelijkheden voor eetbare tuinen
  • De inrichting van en doelen voor jouw eigen tuin onderzoeken aan de hand van enkele permacultuur principes
  • De voordelen en nadelen van uitheemse en inheemse beplanting
moederkruid, bieslook, taeberry en bosaardbeien

Deze workshop is interactief! Na afloop heb je ervaring opgedaan in 'ontwerp denken' met permacultuur principes, Een echte eetbare tuin op de locatie gezien, Je doelen en dromen voor je eigen tuin onderzocht, en weet je wat nodig is om hierin een volgende stap te zetten.

Waar:

Het middenhuis, Vereniging Aardehuizen Oost Nederland, Rietgors 12, 8121 JZ, Olst

Wie:

Docent: Katharine Hone, Permacultuur Zwolle. Lees hier meer over mij.

Docent: Katharine Hone, www.permacutluurzwolle.nl

Wanneer?

11 maart 2017, van 10 tot 16uur

Kosten?

Na het betalen van een borgsom van 25 euro is je plek gereserveerd. Na afloop van de workshop mag je zelf betalen wat je het waarde vindt. Meer over de 'betaal wat je kan' systeem kan je hier lezen.

Credits:

Photo's stadstuin/buurttuin Katharine Hone

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.