Logo 'Zeur niet'

Vooronderzoek:

Allereerst heb ik een kijkje genomen op de website van 'Zeur niet'. Ik heb gelet op de leeftijdscategorie van de groep en de kleuren van de kleding die zij dragen. Verder heb ik screenshots genomen van de foto's waar ik wat mee kan in het logo.

Schetsen:

Schets 1
Schets 2
Schets 3

Gebruikte lettertypes:

Lettertype 1 = Bodoni 72 Smallcaps Book. Lettertype 2= Avenir Next Condensed

Kleurenschema:

Ik heb gekozen voor de kleuren rood en wit. De kleuren zijn gebaseerd op de kleuren kleding dat de koorleden dragen. Het leek mij leuk om deze kleuren terug te zien in het logo.

Mijn uitgewerkte schets:

Feedback designer voor de klant:

Ik vond het belangrijk om de kleuren rood en wit terug te brengen in het logo. Verder vond ik het leuk om sowieso in het logo te laten zien dat het om een koor gaat. Zoals u ook kunt zien staat in elk ontwerp de naam van het koor. Conclusie; ik heb alle 3 de kenmerken van het koor in het logo verwerkt.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.