Loading

"Opowieści Kamishibai" oferta zajęć powiatowej biblioteki pedagogicznej w bartoszycach

Zapraszamy do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach na nowe zajęcia "Opowieści Kamishibai"

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” . Bajki opowiadane w naszym teatrzyku są zilustrowane jedenastoma kolorowymi kartami (w formacie A 3) prezentującymi bohaterów i wydarzenia. Dodatkowo wszystkie historie mają interesującą scenografię i ciekawe efekty dźwiękowe

W roku szkolnym 2017 / 2018 zajęcia "Opowieści Kamishibai" będą odbywać się wyłącznie w siedzibie PBP a w ofercie proponujemy opowieści na motywach baśni Wilhelma i Jacoba Grimmów oraz Hansa Christiana Andersena.

"Pani Zamieć"

"O rybaku i złotej rybce"

"Słowik"

" Brat i siostra"

"Królowa Pszczół"

" O wilku i siedmiu koźlątkach"

Wszystkie placówki oświatowe zainteresowane ofertą zapraszamy do współpracy. Prosimy o składanie zgłoszeń na zajęcia osobiście, telefonicznie lub drogą mailową na adres:

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Bartoszycach

ul.Limanowskiego 13

E-mail: b.pedagogiczna @o2.pl

www.poradniabartoszyce.eu

tel.: 539 404 545

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.