Appel, Woudweg Spelen met de Camera

Het vastleggen van reflecties in het water, zijn vaak de mooiste foto's.

Vergezicht met reflectie in het water.

Het is leuk om te doen, de resultaten zijn soms "verrassend"

Zoals de bomenrij schittteren in het water

En dan zoiets moois, prachtig gewoon

Elk woord is overbodig

Het is leuk om te doen en steeds weer ben ik blij verrast hoe mooi de natuur toch is.

Created By
Ronald Glind
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.