44 (bijna)

Gistermiddag 4 maart sinds lange tijd in klein gezelschap mijn (bijna) verjaardag gevierd. Uit Oisterwijk Tante Toos en Ome Kees, paps en maps uit Lelystad en natuurlijk SJ en Marieke uit Utrecht. Familie Rotterdam stond nog op de lange latten.

Ik ben verwend met een luid gezongen verjaardagslied, een grote 12 liter soep/stampotpan en een La Creuset hapjespan. #heelblijmee

Created By
Wouter De Heij
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.