360 YOU BTC företagandet behind the camera

Kursinnehåll

Vi kan spendera timmar och massor av energi på att ge våra kunder en fantastiskt helhetsupplevelse, men utan ett hållbart tänk i vårt företagande missar vi helhetsupplevelsen för oss själva. Genom att känna din marknad, prissätta med intention och forma ditt varumärke på ett tydligt sätt i alla aspekter av ditt företag ger du dig själv de bästa förutsättningarna.

Under en heldag pratar vi om pengar-pengar-pengar och hur du prissätter utifrån en hållbar kalkyl, inte bara utifrån vad alla andra tar. Du får kasta dig ner i försäljning och veta mer om hur du kan öka din merförsäljning, oavsett om du har bildvisning eller urval i galleri online.

Innan vi ses önskar vi att du förbereder detta:

• Förbered dig gärna genom att skriva ner så mycket som möjligt kring dina kostnader i företaget då dessa utgör basen i din kalkyl under Money & market.

• Berätta om vem du är och vad du ser som dina styrkor och arbetspunkter (formulär att besvara finns i din kundportal)

• Fundera igenom hur ditt nuvarande arbetsflöde ser ut, steg för steg (formulär att besvara finns i din kundportal)

Kom ihåg:

  • Dator är bra att ha då vi använder den under avsnittet Money & Market för att räkna ut dina ekonomiska kalkyler. (du behöver ha excel eller numbers för din kalkyl)

Schema kl 09:00 - 17:00 inkl lunch

  • 09:00 - 11:00 Service & Kommunikation
  • 11:00 - 12:00 Personligt varumärke /Sälj
  • 12:00 - 12:45 Lunch
  • 12:45 - 14:00 Sälj/Bildvisning
  • 14:00 - 17:00 Prissättning/Vad kostar du
Vi är så exalterade över att få spendera en dag med dig!
Created By
Cecilia Pihl
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.